Odbor državnih službenika i namještenika u MORH i OSRH o zaštiti na radu u sustavu obrane

Odbor državnih službenika i namještenika u MORH i OSRH o zaštiti na radu u sustavu obrane

(SDLSN, 23. ožujka) Na jučer održanoj sjednici Odbora DSiN u MORH i OSRH raspravljano je o zaštiti na radu u Ministarstvu obrane i Oružanim snagama RH.

U uvodnom dijelu sastanka članove Odbora – sindikalne povjerenike u MORH i OSRH o problematici zaštite na radu općenito, s osvrtom na zaštitu na radu u sustavu obrane, informirao je načelnik Odjela zaštite na radu Fran Marović.

Marovic_prezentacija

Načelnik Marović je održao prezentaciju u power pointu o zaštiti na radu kao jednom od osnovnih prava iz radnih odnosa, istaknuvši kako je pravo na sigurnost i zaštitu zdravlja na radu propisano Europskom socijalnom poveljom, Konvencijom o sigurnosti i zaštiti na zdravlja na radu i o radnom okruženju te Zakonom o zaštiti na radu.

Dosad se pozornost posvećivala uglavnom zaštiti na radu u gospodarstvu i to n području građevinarstva i šumarstva kao granama s najviše povreda na radu, međutim, u novije vrijeme se javljaju saznanja da je i rad s računalima štetan.

Glede zaštite na radu u MORH i OSRH Marović je mišljenja da bi se Zakon o zaštiti na radu trebao izravno primjenjivati na državne službenike i namještenike u MORH i OSRH, te da bi poslodavac trebao, s obzirom na velik broj zaposlenih DSiN, osnovati središnji odbor zaštite na radu i središnji odbor zaštite na radu.

Izuzeće primjene Zakona o zaštiti na radu, prema Maroviću, odnosi se samo na djelatne vojne  osobe, odnosno pripadnike Oružanih snaga RH.

Odbor220305_2

Problem zaštite na radu u MORH i OSRH je jedno od prioritetnih pitanja za DSiN u sustavu obrane, zaključili su predstavnici Odbora

Odbor220305_1_374

Tajnik Sindikata Siniša Kuhar skrenuo je pozornost na činjenicu da je ministar obrane Berislav Rončević na sastanku s predstavnicima SDLSN 4. listopada 2004. godine izjavio kako će se u Ministarstvu obrane do kraja godine ustrojiti stručna služba zaštite na radu, ali da to nije učinjeno.

Kuhar je rekao kako je upravo na inicijativu SDLSN u Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike uvrštena odredba o mogućnosti imenovanja povjerenika zaštite na radu sukladno odredbi članka 69. Zakona o zaštiti na radu, te da će Sindikat sukladno tomu uskoro imenovati povjerenike za zaštitu na radu u MORH i OSRH.

Sindikat od Odjela zaštite na radu očekuje pomoć u edukaciji povjerenika zaštite na radu i njihovo osposobljavanje za promicanje rada na siguran način.

U diskusiji koja je uslijedila ukazano je na činjenicu da bi trebalo razmotriti mogućnost ulaska inspekcije rada u sustav obrane, kako bi se osigurali uvjeti rada glede zaštite na radu jednaki onima u gospodarstvu.

S time u svezi zaključeno je da Sindikat uputi dopis Uredu za socijalno partnerstvo sa zahtjevom za organiziranje sastanka između predstavnika Ministarstva obrane, Odjela za zaštitu na radu Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva i SDLSN, na kojem bi se razmotrilo pitanje primjene Zakona o zaštiti na radu u sustavu MORH i OSRH, kao i obveze Ministarstva obrane glede ustrojavanja službe za zaštitu na radu, te prava i obveze sindikata na području zaštite na radu. Također, na sastanak bi trebalo pozvati i predstavnike Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija zbog usklađivanja propisa i obveza iz zaštite na radu s europskom pravnom stečevinom.