Odbor MORH-a o preustroju sustava obrane

Odbor MORH-a o preustroju sustava obrane

odbor_MORH_Barac_050213

(SDLSN, 6. veljače 2013.) Odbor državnih službenika i namještenika u Ministarstvu obrane i Oružanim snagama RH raspravljao je jučer u proširenom sastavu o planu izdvajanja državnih službenika i namještenika u sustavu obrane u 2013. godini, preustroju OSRH, odluci o otpremninama i za obranu sistemskim zakonima – Zakonu o obrani i Zakonu o službi u OSRH.

sdlsn_www220Pored članova Odbora i sindikalnih povjerenika, sjednici su nazočili i glavni tajnik Ministarstva obrane Petar Barač i predstavnica trgovačkog društva “PLETER USLUGE”, Danijela Gračaković.
Glavni tajnik Petar Barač informirao je nazočne o aktualnoj situaciji u sustavu, procesima prijama i izdvajanja civilnog osoblja, koje obilježava istovremeni nedostatak određenih profila i struka (VSS, pravnici i sl.) i izdvajanje službenika i namještenika zaposlenih na radnim mjestima u djelatnostima koje se više ne obavljaju u sklopu MORH i OSRH, a zbog kojih je država osnovala trgovačko društvo “PLETER USLUGE”.
Izdvajanje posljednjeg kontingenta zaposlenika od 307 osoba, koje je trebalo biti završeno s 31. prosinca prošle godine, prolongirano je do 31. ožujka, odnosno 30. lipnja ove godine, kojima će se priključiti i oko 200 zaposlenih za koje su u sustavu predviđena sredstva za zbrinjavanje.

odbor_MORH_Barac2_050213Svima koji to žele, naglasio je Barač, biti će omogućen prelazak u PLETER i dodao kako od Sindikata očekuje aktivnu suradnju kako bi se zaposleni koji su predmet izdvajanja odlučili za prelazak u PLETER, umjesto uzimanja otpremnine, jer je otpremnina jednokratna pomoć, a posao u PLETERU trajno egzistencijalno rješenje.
Paralelno s ovim procesom predviđa se odgovarajuća izmjena odluke o otpremninama, sukladno financijskim mogućnostima sustava, kojom bi se otpremnine zadržale iznad razine ugovorene Kolektivnim ugovorom za državne službenike i namještenike.
Predstavnica PLETERA Danijela Gračaković je, suprotno umirujućim porukama glavnog tajnika Barača, rekla kako za PLETER neselektivno preuzimanje viška zaposlenih u sustavu obrane predstavlja problem, budući da su predmetom preuzimanja i oni zaposlenici za čijim profilom u PLETERU ne postoje potrebe, a zbog čega se dolazi do otpuštanja zaposlenih na određeno vrijeme.
Zbog toga će PLETER zatražiti odgovarajuće izmjene sporazuma o preuzimanju djelatnika, kako ne bi morali preuzeti neodgovarajuće kadrove, odnosno djelatnosti koje nisu rentabilne.
Dodala je kako je PLETER za 13 zaposlenih kojima je otkazan ugovor o radu sukladno sporazumu isplaćeno preko milijun kuna otpremnine što je velika financijska obveza.
Dio ovih problema PLETER nastoji kompenzirati širenjem na tržištu, pri čemu su najbolji rezultati ostvareni na području čišćenja objekata za koje su ugovoreni novi poslovi.
Sindikalna povjerenica Duška Slavica pitala je namjerava li PLETER proširiti svoju djelatnost i na hortikulturu, koja je sastavni dio svih vojnih objekata, te je pri tome izražena bojazan kao bi se moglo dogoditi da se zaposleni na poslovima održavanja površina vojnih objekata izdvoje, odnosno ostanu bez posla, a te poslove ne preuzme PLETER, nego privatnik koji već ima svoje zaposlenike.

odbor_MORH_svi_050213

Sindikalni povjerenici, a posebice Irena Alaber, upozorili su na netransparentan i subjektivan proces izdvajanja službenika i namještenika temeljem osobnih afiniteta zapovjednika, te je radi takve negativne prakse zatraženo ponovno uspostavljanje odabirnih vijeća sastavljenih od predstavnika sindikata i poslodavca, koja su se u prošlosti pokazala kao odgovarajući instrument za prevladavanje ovakvog postupanja.
Vjekoslav Majnarić upozorio je na potrebu osjetljivijeg pristupa izdvajanju osoba u statusu dragovoljaca i veterana Domovinskog rata, za koje smatra da bi ih se odgovarajućim zakonskim rješenjima trebalo zaštititi, odnosno omogućiti njihovo umirovljenje po posebnim propisima.

HDLSKL_podrska

Naglasio je kako je Sindikat u tome već pribavio pisanu potporu Ministarstva branitelja, Hrvatskog društva logoraša srpskih koncentracijskih logora te da će to biti i predmetom dogovorenog razgovora s predsjednikom saborskog Odbora za obranu Tomislavom Ivićem.

Davor Lesjak je naglasio potrebu usklađenog donošenja provedbenih propisa za operacionalizaciju Zakona o službi u OSRH, kao se ne bi dogodilo da službenici i namještenici koji budu prevedeni u vojne specijaliste s danom prevođenja izgube dodatke koje ostvaruju temeljem važećih propisa te upitao predstavnicu PLETERA znaju li predstavnici ovog trgovačkog društva da se ovim zakonom smanjuje krug osoba koje imaju pravo na prehranu, kao usluge za koju je PLETER osnovan.
Dodao je i kako službenici i namještenici koji prate vojnike u međunarodnim mirovnim misijama ne uživaju ista prava, poput prava na posttraumatsku pomoć ili počasni pogreb, iako su pri tome izloženi pogibelji već samom činjenicom što se nalaze u ratnoj zoni.
Na kraju je, naglasio je predsjednik Sindikata Boris Pleša, zaključeno kako su ovakvi sastanci dobra prilika sindikalnim povjerenicima i poslodavcu za upoznavanje s problemima na terenu i iskustvima neposrednih izvršitelja koja, za socijalno odgovornog poslodavca, mogu biti dobra pokazatelj kako treba, odnosno ne treba raditi.