Odbor Porezne uprave SDLSN donio zaključke o prijedlogu uredbe o koeficijentima za Poreznu upravu

Odbor Porezne uprave SDLSN donio zaključke o prijedlogu uredbe o koeficijentima za Poreznu upravu

Odbor281005_Brautovic_374

Na 5. sjednici Odbora Porezne uprave Sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika Republike Hrvatske održanoj u Zagrebu, 28. listopada 2005. godine, donijet je sljedeći

Z A K L J U Č A K

  1. Prihvaća se prijedlog Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova, dodatku na uvjete rada te kriterijima i najvišem mogućem iznosu dodatka za natprosječne rezultate u radu za službenike Porezne uprave.
  2. Predlaže se Vladi Republike Hrvatske da prihvati prijedlog Uredbe kao u tekstu, radi donošenja sukladno članku 18. stavku 4. Zakona o Poreznoj upravi («Narodne novine», broj 67/01, 94/01 i 177/04).
  3. Sindikat traži da se na djelatnike Porezne uprave koji nisu obuhvaćeni povećanjem koeficijenata predviđenim predmetnom Uredbom, odgovarajuće primjeni članak 4. Uredbe, radi poboljšanja njihovog materijalnog statusa, te u suradnji sa Sindikatom utvrde mjere za unaprjeđenje njihovog gospodarskog i socijalnog položaja.

Odbor281005_svi

Osim uredbe, Odbor je zauzeo stajalište glede kadrovskog popunjavanje Porezne uprave po novoj sistematizaciji.

Odbor poslodavcu predlaže da se pri tome maksimalno uvažavaju mogućnosti popune bolje plaćenih mjesta iz redova postojećih službenika – internim natječajem, odnosno premještajem.