Odbor pravosuđa predlaže izmjene Uredbe o nazivima radnih mjesta

Odbor pravosuđa predlaže izmjene Uredbe o nazivima radnih mjesta

(SDLSN, 18. prosinca 2012.) U Zagrebu je 22. studenoga održana sjednica Odbora za pravosuđe na kojoj su bili nazočni svi članovi Odbora.

sdlsn_www220_novogodisnjiNakon provedene rasprave o aktualnoj problematici u pravosuđu Odbor je zaključio da u dosadašnjim razgovorima sa Ministarstvom pravosuđa nije došlo do pomaka u rješavanju problema te da je potrebno napraviti dodatne napore u provođenju zaključaka sa dosadašnjih sastanaka.

Zaključeno da bi se Uredbom o nazivima radnih mjesta u državnoj službi u članku 10.(jedinstveni nazivi radnih mjesta u državnim odvjetništvima) pod općim i administrativnim poslovima trebalo utvrditi novo radno mjesto pod nazivom
“administrativni referent-daktilograf” s koeficijentom 0,87 ili “administrativni referent-državno odvjetnički zapisničar” s koeficijentom 0,87.
Obrazloženje za predloženu izmjenu je u činjenici da radno mjesto daktilografa u državnim odvjetništvima ima koeficijent složenosti poslova 0,80, a novim Zakonom o kaznenom postupku znatno su se promijenili poslovi daktilografa u državnim odvjetništvima, tj. viša je složenost poslova, opseg i odgovornost daktilografa tako da daktilograf u državnom odvjetništvu obavlja iste (čak i neke složenije poslove) kao i administrativni referent sudski zapisničar.
Unatoč tome koeficijent je za 0,07 niži u državnom odvjetništvu pa su ovi službenici nepravedno zakinuti.
Nadalje, Odbor pokreće inicijativu da se Uredbom o nazivima radnih mjesta za referade prvog stupnja u sudovima i državnim odvjetništvima uvede naziv “administrativni referent-administrativni tajnik suca” ,odnosno “administrativni referent-tajnik državnog odvjetnika” zbog nezavidnog položaja sudskih službenika koji rade u referadama prvog stupnja, gdje zaista u praksi obavljaju administrativne i tajničke poslove sucima koji sude u prvostupanjskim predmetima.

Radi pogrešnog naziva radnog mjesta službenici su suočeni s problemima kao što su promjene sudaca i sl., a i suci se suočavaju s problemima radi količine administrativnih poslova u pojedinim spisima, što bi se riješilo izmjenom naziva radnog mjesta

Navedeni zaključci dostavljeni su Ministarstvu pravosuđa 6.prosinca 2012.godine. D. Lesar