Odbor pravosudne policije nezadovoljan statusom službenika u zatvorskom sustavu

Odbor pravosudne policije nezadovoljan statusom službenika u zatvorskom sustavu

(12. travnja) Odbor pravosudne policije SDLSN na današnjoj je sjednici razmatrao pitanja izbora predsjednika odbora, primjene Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike, zaštitu na radu i druga aktualna pitanja od važnosti za položaj službenika i namještenika u Upravi za zatvorski sustav.

Odbor_pravpol120405_1

Sjednicu je otvorio dosadašnji predsjednik odbora Marija Brnad zahvalivši se na dužnosti predsjednika koju više ne može obnašati zbog odlsaka u mirovinu. Međutim, zbog nenazočnosti određenog broja članova odbora, izbor novog predsjednika odbora odgođen je za iduću sjednicu.

Zamjenica predsjednika odbora Jasna Stilinović iznijela je nazadovoljstvo primjenom i posebice tumačenjima Zajedničke komisije za tumačenje i praćenje primjene kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike. Stilinović smatra kako se Kolektivni ugovor ne primjenjuje u potpunosti, te da tumačenja Zajedničke komisije ne idu u prilog zaposlenika u zatvorskom sustavu. Podsjetila je da su službenici u zatvorskom sustavu do stupanja na snagu Zakona o državnim službenicima i namještenicima imali dodatke koji su se obračunavali na sve stavke plaće, što danas nije slučaj. Tako je upozorila na činjenicu da se dodatak za uvjete rada ne isplaćuje za ostavreni prekovremeni rad, što je apsurdno, budući da službenik za vrijeme prekovremenog rada radi isti posao za koji su mu u redovno radno vrijeme priznati dodaci i dodala kako se u MUP-u dodaci za uvjete rada isplaćuju i za ostvareni prekovremeni rad. To upućuje, smatra Stilinović, na nejednako postupanje prema službenicima zatvorskog sustava.

Upozoreno je i na problem neplaćanja doprinosa na iznose koji su utvrđeni za dodatke na uvjete rada u sudskom postupku te od Sindikata zatražila

Također, posljednjim tumačenjem mjesečnog fonda sati prema kojem se on izračunava prema formuli RMFS = broj radnih dana u mjesecu za službenika ili namještenika koji radi u redovnom radnom vremenu x 8 sati + brojn blagdana koji „padaju“ u tekućem mjesecu u dane od ponedjeljka do petka (isključene subote i nedjelje) x 8 sati povećava se mjesečni fond sati  i smanjuje vrijednost sata te sprječava nastanak prekovremenog rada.

Istaknut je i problem obračunavanja prekovremenog rada kod službenika upućenih na prepratu, kojima se prekovremeni rad priznaje samo do trenutka predaje zatvorenika, ali ne i na povratku u mjesto rada.

Odbor je u tom smislu zaključio da se za neka od ovih spornih pitanja zatraži ponovno očitovanje Zajedničke komisije uz mogućnost nazočnosti predstavnika odbora.

Predsjednik sindikata Ivica Ihas članove odbora upozorio je na činjenicu da nam tumačenja komisje nisu po volji, ali je ona ta koja daje tumačenje KU koje je obvezujuće. Sindikat sa svoje strane može tražiti da se pojedina pitanja ponovno stave na dnevni red i još jednom razmotre te je stoga zahtjev odbora razložan i prihvatljiv.

Glede zaštite na radu nazočne je tajnik sindikata Siniša Kuhar upoznao s činjenicom da u Upravi za zatvorski sustav do danas nisu izabrani povjerenici zaštite na radu, te je Sindikat stoga odlučio, temeljem ovlasti iz članka 84. Kolektivnog ugovora, imenovati povjerenike zaštite na radu, kako bi potaknuo početak sustavne primjene propisa iz zaštite na radu u ovom, ali i drugim državnim tijelima.

Na kraju, zaključeno je da se zatraži sastanak predstavnika odbora s ravnateljem Uprave za zatvorski sustav Ivanom Damjanovićem, radi razmatranja pitanja važnih za gospodarski i socijalni položaj službenika i namještenika u zatvorskom sustavu.

Odbor_pravpol120405_2