Odbor raspravljao o zbrinjavanju službenika i namještenika

Odbor raspravljao o zbrinjavanju službenika i namještenika

Odbor261005_1

(SDLSN, 2. studenoga) Odbor državnih službenika i namještenika u MORH i OSRH na sjednici održanoj 26. listopada razmatrao problematiku provedbe preustroja MORH i OSRH temeljem kojeg bi do kraja godine oko 400 državnih službenika i namještenika trebalo dobiti rješenja o stavljanju na raspolaganje, odnosno prestanku državne službe.

Članovi odbora informirani su o dva sastanka s ministrom obrane i njegovim suradnicima vezanim uz problematiku preustroja i izdvajanja Službe za gospodarenje nekretninama, nakon čega je uslijedila rasprava o daljnjim aktivnostima Sindikata.

Nakon rasprave donijeti su sljedeći zaključci:

  • Potrebno je osigurati izlazak iz sustava za sve državne službenike i namještenike pod istim uvjetima;
  • Zbrinjavanje neraspoređenih djelatnika provesti na način da se maksimalno iskoriste mogućnosti instituta premještaja, raspoređivanja za vrijeme trajanja na raspolaganje na druga radna mjesta u okviru istog ili drugog državnog tijela, dokupa mirovine i umirovljenja (članak 6.a);
  • Zatražiti obilazak terena od strane ministra obrane i načelnika Glavnog stožera OSRH radi neposrednog i objektivnog informiranja članstva o tijeku i mogućnostima zbrinjavanja neraspoređenih i djelatnika koji će biti višak u sustavu obrane, a posebice zbornih područja Osijek, Knin i Split;
  • Sindikalnim povjerenicima dostaviti obrazac prema kojem će se prikupiti podaci o broju i socijalom i gospodarskom statusu djelatnika koji su stavljeni na raspolaganje, u svrhu objedinjavanja i statističke analize od strane Sindikata;
  • Od ministra obrane i načelnika GS OSRH zatražiti okvirne informacije o budućem ustroju MORH i OSRH glede broja potrebnih državnih službenika i namještenika, dinamici prestanka službe i uvjetima njihova zbrinjavanja;
  • Pripremiti i ostvariti kontakte s predstavnicima jedinica regionalne (područne) i lokalne samouprave, Ministarstvom obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, nakon što se prikupe i obrade podaci iz prethodne točke, uz koordinaciju sa županijskim povjerenicima SDLSN.

Odbor je ponovno naglasio potrebu sustavne edukacije sindikalnih povjerenika, te obvezao sve povjerenike da do 1. prosinca u Sindikat dostave izvješća o dosadašnjem radu, radi njihova razmatranja na sljedećoj sjednici Odbora.