Odbor za ravnopravnost spolova SDLSN RH čestita svim ženama međunarodni dan žena

Odbor za ravnopravnost spolova SDLSN RH čestita svim ženama Međunarodni dan žena

yelling

(SDLSN, 8. ožujka 2011.) U povodu 100. obljetnice međunarodnog Dana žena, Odbor za ravnopravnost spolova se sastao 2. ožujka 2011. godine i još jednom raspravljao o položaju žena zaposlenih u državnoj upravi.

sdlsn_www220U raspravi je istaknuto nekoliko problema:
– žene zaposlene u državnim službama koje rade s građanima svakodnevno su izložene, verbalnim napadima i prijetnjama građana, a ima slučajeva i fizičkih napada na zaposlenice,
– Odboru za ravnopravnost spolova SDLSN sve je više prijava neprimjerenog ponašanja nadređenih prema zaposlenicama, zbog pritužbi građana,
– Članice Odbora posebno su istakle svoje neslaganje sa Nacrtom prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima upućenim na prvo čitanje u Sabor. Institut izvanrednog otkaza samo bi još više omogućio poslodavcima zloupotrebu položaja.

U svrhu utvrđivanja razmjera neprimjerenog ponašanja građana prema zaposlenicama koje savjesno i odgovorno obavljaju posao, Odbor je predložio Sindikatu provedbu ankete “Odnos (ponašanje) građana prema državnim službenicama i službenicima koji rade sa strankama” sa krajnjom svrhom izrade Etičkog kodeksa ponašanja građana.

Ujedno, potrebno je stalno ukazivati na zakonske akte koji su doneseni i na čijoj provedbi Odbor mora i nadalje inzistirati:
– Sporazumom o zaštiti dostojanstva državnih službenika i namještenika predviđeno je imenovanje ovlaštenih osoba( povjerljivih savjetnika) koji zaprimaju pritužbe i poduzimaju potrebne mjere za sprečavanje nastavka uznemiravanja ili spolnog uznemiravanja ako se utvrdi da ono postoji . Rok je bio 31. 12. 2007. godine.
– Potpisivanjem novog Kolektivnog ugovora (NN 93/08) u člancima 79. do 83. istaknute su obveze poslodavca u svezi sa zaštitom dostojanstva državnih službenika i namještenika.
– Nakon provedene ankete u javnim službama »Žene i ravnopravnost spolova» i upoznavanja javnosti s rezultatima, Sindikat je 23. ožujka 2009. godine zaključio Dodatak I Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike.
– Unatoč svemu, povjerljivi savjetnici još uvijek nisu imenovani u većini tijela državne uprave i jedinicama lokalne i regionalne uprave i samouprave, na čemu treba ustrajati.
– Popis imenovanih povjerljivih savjetnika je trebao biti objavljen na web stranici Ministarstva uprave, što nije učinjeno niti za imenovane savjetnike.
– Povjerljivi savjetnici dužni su do 31. siječnja tekuće godine izvijestiti Zajedničku komisiju za tumačenje odredaba i praćenje primjene ovoga ugovora o broju i naravi zaprimljenih tužbi u prethodnoj godini.
– Zajednička komisija je dužna do 31. ožujka tekuće godine dostaviti Vladi i sindikatima državnih službi objedinjeno izvješće o stanju na području zaštite dostojanstva državnih službenika i namještenika.
– Vlada i sindikati državnih službi su dužni po dostavljenom izvješću, do 30. lipnja razmotriti izvješće i predložiti mjere radi prevencije neželjenog ponašanja i zaštite dostojanstva državnih službenika i namještenika.

Također treba posebnu pozornost obratiti na članak 11. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08) temeljem kojeg tijela državne uprave, svake četiri godine, trebaju donijeti planove djelovanja za promicanje i uspostavljanje ravnopravnosti spolova. Zakon je donesen 2008. godine, no njegova primjena nije zaživjela u praksi o čemu je Sindikat pisao i na čemu treba i nadalje inzistirati.

Potrebno je više pozornosti obratiti upoznavanju državnih službenica i namještenica sa zakonskim okvirima i odredbama koje je SDLSN RH svojim djelovanjem potpisao s Vladom. Također treba ukazivati i osnaživati zaposlenice i zaposlenike da koriste zakonske odredbe koje im stoje na raspolaganju, ukoliko je narušeno njihovo dostojanstvo.

Za Odbor žena SDLSN RH
Slavica Juranić, prof.