Odbor žena SDLSN upozorava: Dužnosnički položaji u državnoj upravi i dalje rezervirani za muškarce

Odbor žena SDLSN upozorava: Dužnosnički položaji u državnoj upravi i dalje rezervirani za muškarce

Na Dan borbe protiv nasilja nad ženama Vlada imenovala tri muškarca državnim tajnicima u Ministarstvu uprave kojem je na čelu također muškarac

muski_klub390

(SDLSN, 23. rujna 2009.) Vlada Republike Hrvatske jučer je na zatvorenom dijelu sjednice, na prijedlog ministra uprave, donijela odluku o imenovanju tri muškarca državnim tajnicima u Ministarstvu uprave i na taj način dužnosničke položaje u ovom državnom tijelu, u kojem prevladavaju žene, ostavila rezerviranim za pripadnike muškog sdlsn_www220spola, upozorava Odbor žena Sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika Republike Hrvatske.
Predsjednica Odbora, Slavica Juranić, ovakvu praksu kojom Vlada sama generira podzastupljenost žena na dužnosničkim položajima u državnoj upravi smatra simptomatičnom, neprihvatljivom i začuđujućom, s obzirom da se na njenom čelu nalazi žena koja je mjesto u politici zaslužila svojim kompetencijama i angažiranošću za socijalno ranjive skupine.
Proširenje ekskluzivnog muškog kluba na čelu Ministarstva uprave kao pravnog sljednika Središnjeg državnog ureda za upravu koji je uz državnog imao i dva muška zamjenika državnog tajnika, ukazuje na potpunu neosviještenost spolno osjetljive kadrovske politike.

du_ravnopravnost

Takva praksa u suprotnosti je i s odredbama Zakona o ravnopravnosti spolova koji nalaže obvezu provođenje posebnih mjera radi promicanja ravnopravnog sudjelovanja žena i muškaraca u tijelima zakonodavne, izvršne i sudbene vlasti, uključujući javne službe te postupnog povećavanja uključivanja podzastupljenog spola tako da njegova zastupljenost dosegne razinu njegovog udjela u ukupnom stanovništvu Republike Hrvatske.
Zakonom je posebno propisano kako se pri imenovanju u državna tijela i tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i druge pravne osobe s javnim ovlastima, mora voditi računa o uravnoteženoj zastupljenosti oba spola.
Odbor žena SDLSN stoga od Vlade traži revidiranje ovakve diskriminacijske politike imenovanja državnih dužnosnika i upozoravanje čelnika državnih tijela na potrebu usklađivanja prijedloga za imenovanje sa spolnom strukturom u resoru kojem su na čelu.
Od pravobraniteljice za ravnopravnost spolova Odbor žena SDLSN traži podnošenje izvješća javnosti o tome jesu li tijela državne uprave i pravne osobe u pretežitom vlasništvu države donijela planove djelovanja za promicanje i uspostavljanje ravnopravnosti spolova u roku od godine dana od donošenja Zakona o ravnopravnosti spolova.