Održan sasatanak pregovaračkih odbora za zaključenje novog kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike

Održan sasatanak pregovaračkih odbora za zaključenje novog kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

(SDLSN, 27. travnja) Jučerašnjim sastankom pregovaračkih odbora Vlade Republike Hrvatske i Sindikata državnih službi pregovori za novi kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike ušli su u fazu usuglašavanja teksta prijedloga ugovora koji je predložila sindikalna strana. Tijekom sastanka razmotrene su sve odredbe, pri čemu su strane utvrdile koje su od njih prihvatljive za oba odbora. Neke odredbe su usuglašene na samom sastanku, a o nekima se Vladin odbor tek treba očitovati. Na kraju sastanka koji je protekao u živoj i dinamičnoj diskusiji dogovorena je uža radna skupina sa zadaćom definiranja spornih odredbi kolektivnog ugovora, a sindikati na idućem sastanku očekuju i očitovanje Vlade na neka otvorena pitanja.

Voditelji pregovaračkog odbora Vlade RH Antun Palarić (gore) i pregovaračkog odbora Sindikata državnih službi Ivica Ihas (dolje)
Voditelji pregovaračkog odbora Vlade RH Antun Palarić (gore) i pregovaračkog odbora Sindikata državnih službi Ivica Ihas (dolje)

OLYMPUS DIGITAL CAMERA