Održan sastanak predstavnika Odbora carine SDLSN s ravnateljem Carinske uprave Mladenom Barišićem

Održan sastanak predstavnika Odbora carine SDLSN s ravnateljem Carinske uprave Mladenom Barišićem

CU_Barisic_odbor

(SDLSN, 3. veljače) Danas je u Carinskoj upravi održan sastanak predstavnika Odbora carine SDLSN s ravnateljem CU Mladenom Barišićem.

Zabilješku sa sastanka možete pročitati u nastavku…
Dnevni red:

 1. Zbrinjavanje mogućeg viška djelatnika po ulasku u EU
 2. Prelazak iz jednog u drugi sindikat
 3. Pravilnici
  – o držanju i nošenju vatrenog oružja
  – o nagrađivanju
  – o odori
 4. Premještaji: vrijeme premještaja, zakonski rokovi i opravdanost
 5. Carinska akademija
 6. Ostalo:
  a) članak 52 KU
  b) ocjenjivanje – svrha
  c) bolovanja (gdje ide razlika neisplaćenih sredstava)
  d) članak 7. ZOCT-a  (taksa od 10 Kn)
  e) članak 39 KU – blagdan radnim danom
  f) članak 109. Zakona o DLSN RH (mogućnost izmjene koeficijenata)
  g) pasivna dežurstva
  h) Jukić Josip i Mladen Štetić

Sastanku su prisustvovali od strane CU gospodin Mladen Barišić-ravnatelj, gospođa Tamara Gajer i povjerenici podružnica Jadranka Posavec, Mijo Adamčević, Mendaš Zvonko, Mavrek Kristijan, Maroslavac Josip, Đurđa Tomljenović i Radovan Butorac.

Sastanak je otvorio Ravnatelj Carinske službe izrazivši zadovoljstvo ovakvim prvim sastankom sa svim povjerenicima Podružnica Carinarnica pri SDLSN-u. Nakon uvodnog izlaganja, u kojemu je Ravnatelj na neki način dotakao većinu tema koje smo najavili za ovaj sastanak, pristupilo se raspravi o prvoj i trenutno najaktualnijoj točci dnevnog reda. Većina povjerenika izrazila je nezadovoljstvo sa sadašnjim informacijama sa kojima sinikati raspolažu, a pogotovo kuloarske priče o 1000, 1500 pa i 2000 djelatnika carinske službe kao višak pri ulasku u EU. U tekućoj raspravi Ravnatelj je iznio podatak da u ukupnom broju djelatnika koji sada rade i potrebnom broju po ulasku u EU nema govora o višku nego čak o manjku broja djelatnika. Nažalost između redi se može zaključiti da će problema  biti sa onim Carinarnicama koje su udaljenije od granica sa BiH i SiCG jer je pitanje pristanka djelatnika o rasporedu na moguća nova radna mjesta. Iznesen je i podatak da trenutno postoji oko 280 cesta između RH i susjednih država koje sada ne ulaze u EU od čega je čak oko 140 do 150 prohodno za terenska i kombi vozila gdje postoji mogućnost ilegalnog prelaska državne granice od strane osoba i roba. Ravnatelj je naglasio da otpuštanja neće biti osim u slučajevima prihvaćanja otpremnine ili neprihvaćanja rasporeda službe.

Ad2. Od pojedinih povjerenika iznesena je informacija da prilikom prelaska djelatnika iz CSH u SDLSN, povjerenici CSH ne žele primiti istupnice niti ih proslijediti svojim aktom u računovodstvo Carinarnica. Kako je članstvo u nekom od sindikata slobodna volja pojedinca zatraženo je da Carinska uprava da upute odjelima računovodstva u carinarnicama da po primitku ISTUPNICE od djelatnika izvrše obustavu oduzimanja članarine bez čekanja potvrde od samog povjerenika, što je i obećano.

Ad3. O pravilnicima je ravnatelj iznio informacije da su oni u tijeku izrade i da se nada skorom završetku postupka usvajanja, dok je pravilnik o odori, koja je sve samo ne praktična odora, vezan za finacijske izdatke u većim iznosima ali i da su vezani za usvajanje novih Zakona.

Ad4. O premještajima je rečeno da su oni uvijek popraćeni burnim reakcijama, bez obzira da li su opravdani ili ne, jer promjena radne okoline teško pada većini djelatnika. Također je naglašeno da je Carinska služba posebna i da je nemoguće da djelatnici rade samo na jednom radnom mjestu. Djelatnik koji radi na granici i dobije premještaj na npr. robnu ispostavu žali se na razliku u plaći, koja nastaje zbog dodataka koje ima granica, a djelatnik koji radi godinama na robnoj ispostavi postavlja pitanje da li je on na neki način kažnjen iako obavlja složene poslove (procjena roba, tarifiranje, poznavanje svih postupaka i dr.). Povjerenici su naglasili da baš nije primjereno da se premještaji rade uoči Božića ili Nove godine i većih blagdana, kao i sredinom mjeseca. U zadnjim premještajima bilo je slučajeva da su pojedinci dobili Rješenja 24.12 a već 27.12 su morali biti na novom radnom mjestu iz čega je vidljivo da nije ispoštivan ni najmanji zakonski rok od sedam dana.

Ad5. O osnivanju Carinske akademije podatke je iznio Ravnatelj. Naglasio je da je bilo dosta poteškoća oko dobijanja suglasnosti od strane MUP-a kao i načina organiziranja rada. Carina je unutar Policijske akademije dobila sustanarske prostorije koje će sama preurediti i opremiti za adekvatan rad i obuku. U Carinskoj akademiji obučavati će se kako novi carinski djelatnici tako i djelatnici sa postojećim iskustvom koje će ići na usavršavanje i na taj način napredovati u službi.

Ad6. Pod ovom točkom je bilo više stavki koje ćemo iznijeti u kratkim crtama.
b) Povjerenici su naglasili da sadašnje ocjenjivanje nama svoju svrhu jer se njime ništa ne postiže
c) Za sredstva od bolovanja, koja su nekad bila varijabila, Ravnatelj je dao podatak da ona ostaju nažalost u državnom proračunu.
d) Taksa od 10 Kn po čl. 7. ZOCT-a se koristi u opremanju i modernizaciji carinske službe
a), e), f) i g) Konačno je započela sa radom Zajednička Komisija za tumačenje KU pa se obostrano nadamo da će uskoro biti odgovoreno na postavljena pitanja kako bi se i ovo riješilo.
h) Za obitelji poginulih i umrlih djelatnika zatraženo je od strane povjerenika da se iznađe mogućnost «stipendiranja» djece dok se redovno školuju. Također je traženo da se za treće dijete pokojnog kolege Josipa Jukić (poginuo u obavljanju posla) u što kraćem roku riješi dječji dodatak kao i za doje starije djece.

Nakon više od tri sata razgovora i rasprave izražen je obostrani stav da bi ovakve sastanke trebalo češće dogovarati i na transparentan način rješavati uočene nepravilnosti i probleme.

MIJO ADAMČEVIĆ