ODRŽAN SASTANAK RADNE SKUPINE ZA ANALIZU I IZRADU PRIJEDLOGA U SVEZI S PITANJIMA UREĐENIMA UREDBAMA VLADE RH

ODRŽAN SASTANAK RADNE SKUPINE ZA ANALIZU I IZRADU PRIJEDLOGA U SVEZI S PITANJIMA UREĐENIMA UREDBAMA VLADE RH

Rskupina_uredbe171104_1

(SDLSN, 17. studenoga) Prvi sastanak zajedničke radne skupine za analizu i izradu prijedloga u svezi s pitanjima uređenima uredbama o koeficijentima, posebnim uvjetima rada i nagrađivanju u državnoj službi održan je, kao obveza iz Protokola o kolektivnim pregovorima potpisanom 28. listopada između pregovaračkih odbora Vlade RH i sindikata državnih službi, u ozračju utvrđivanja pozicija dviju strana oko ovih za državne službenike i namještenike važnih pitanja.

Govoreći s pozicije predstavnika Vlade državni tajnik Središnjeg državnog ureda za upravu Antun Palarić naglasio je da je u tijeku osnivanje novih tijela u državnoj i javnoj upravi koje će utjecati na raspodjelu mase sredstava za plaće, dodavši kako i nova prava iz Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike imaju veliku financijsku težinu.

Rskupina_uredbe171104_2

Važno je istaknuti, rekao je Palarić, da je ova Vlada prva smogla hrabrosti razbiti iluziju o preglomaznom državnom aparatu, ali da tek sada slijedi posao na osiguranju uvjeta za povećanje stručnosti i učinkovitosti zaposlenih u državnim službama.

Palarić je sindikalnu stranu informirao o tome kako se odustalo od izmjena i dopuna vrijedećeg Zakona o državnim službenicima i namještenicima, te da će se položaj državnih službenika i namještenika u cijelosti urediti novim Zakonom o državnoj službi, na koji su se sindikati u više navrata mogli očitovati.

Zamjenik državnog tajnika Edmond Miletić podsjetio je kako se primjena novog zakona odgađa za godinu dana, tj. do 1. siječnja 2006. godine, jer je njegova primjena vezana uz donošenje novog zakona o plaćama i čitavog niza uredbi koje će omogućiti njegovu implementaciju.

Zakon omogućava ulazak u državnu službu temeljem testiranja i pokazanog stručnog znanja što bi trebalo iskorijeniti nepotizam ili političku podobnost, rekao je MiIletić, a jedna od posljednjih novina koja je ugrađena u zakonski prijedlog na traženje Svjetske banke jest zahtjev da se radnopravni status državnih službenika i namještenika razdvoji. Na namještenike će se tako primjenjivati opći propisi o radu, osim koeficijenata radnih mjesta i plaća koje će se regulirati zakonom o plaćama i uredbom Vlade.  

S obzirom na to da je u tijeku donošenje novog zakona i pratećih propisa u Središnjem državnom uredu za upravu smatraju da je intervencija u postojeće uredbe izlišna.

Međutim, s takvim stajalištem se sindikalna strana nije složila, pa je tako predsjednik SDLSN Ivica Ihas upozorio na to da će se novi zakon primjenjivati tek od 1. siječnja 2006. godine, a da su u postojećim uredbama o koeficijentima i uvjetima rada uočene takve anomalije koje se trebaju ispraviti.

Rskupina_uredbe171104_3

Naglasio je da je za pregovarački odbor sindikata državnih službi korekcija koeficijenata od izuzetnog značaja, budući da je njima omogućeno zaostajanje plaća zaposlenih u državnoj službi za onima u javnim službama, koje su koeficijente podigle temeljem korekcija koje su učinjene po pojedinim djelatnostima.

Plaća zaposlenika sa SSS u državnoj službi s 10 ili 15 godina staža od 2.800 kuna sramotna je, kazao je Ihas i dodao kako upravo u tom dijelu treba učiniti nešto da se to izmijeni.

Što se tiče uredbe o posebnim uvjetima, Ihas je najavio odgovarajuće dopune i ispravljanje propusta u vidu nejednakog tretiranja ugroze zdravlja ovisno o stručnoj spremi i neuvrštavanja pojedinih radnih mjesta, kao i zahtjev sindikata koji djeluju u MORH i OSRH da se u nju ugrade i poslovi s posebnim uvjetima u Ministarstvu obrane, budući da ministar obrane već dvije godine ne donosi takvu uredbu na razini ministarstva, premda je na to zakonom izričito obvezan.

Kao zaključak sastanka dogovoreno je da sindikati državnih službi u roku od 10 dana dostave svoj prijedlog vezan uz uredbe, koji bi uključivao i kalkulaciju troškova njihovih izmjena i dopuna.

Naime, kako je upozorio državni tajnik Palarić, predviđenih 800 milijuna kuna povećanja odnosi se na javne i državne službe, s time da dio tih sredstava otpada na primjenu kolektivnog ugovora.