Održana II. Sjednica Odbora za referendum

Održana II. Sjednica Odbora za referendum

II_sjednica_svi_374

(SDLSN, 25. kolovoza) Odbor za referendum na jučerašnjoj sjednici razmatrao je pripremu referenduma o prihvaćanju Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike koji se treba održati 13. do 17. rujna. Konstatirano je da je prijedloge članova i zamjenika članova pododbora za referendum dostavilo 13 od 19 državnih tijela na razini kojih se osnivaju pododbori. Središnji državni ured za upravu stoga će onima koji nisu predložili svoje predstavnike u pododbore uputiti požurnicu, a od svih zajedno zatražiti da žurno dostave prijedlog glasačkih mjesta  i ustrojstvenih jedinica koje će na njima glasovati, te pristupe izradi popisa državnih službenika i namještenika po glasačkim mjestima.

Kako bi se pododbori upoznali sa zadaćam i planiranim tijekom provedbe referenduma Odbor za referendum održat će 30. kolovoza zajednički sastanak s predstavnicima pododbora.

Na sjednici je usvojen tekst naputka za primjenu Pravilnika o provođenju referenduma, koji će se kao pročišćeni tekst dostaviti svim pododborima.

Zabilješku sa sjednice Odbora za referendum možete pročitati klikom na riječ: Zabilješka

Ostale informacije o referendumu možete pročitati na linku REFERENDUM istaknutom na ovoj stranici lijevo…