Održana konstituirajuća sjednica Odbora carine

Održana konstituirajuća sjednica Odbora carine

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

(SDLSN,25. svibnja) Odbor carine SDLSN na svojoj je konstituirajućoj sjednici izabrao članove odbora u novom sazivu, a izbran je i predsjednik odbora.

Iduće četiri godine Odbor će djelovati u sastavu: Jadranka Posavec, Stjepan Andrašić, Robert Deždek, Biserka Lesinger, Zvonimir Mendaš, Saša Marciuš i Josip Maroslavac.

Za predsjednicu Odbora ponovno je izabrana Jadranka Posavec.

Pored organizacijskih pitanja, Odbor je razmatrao i prijedlog Kodeksa ponašanja carinskih djelatnika o čemu više možete pročitati pod linkom očitovanje Odbora carine SDLSN na prijedlog Kodeksa ponašanja carinskih djelatnika.

Razmatrano je i pitanje donošenja sistematizacije radnih mjesta koja je još uvijek u fazi izrade. Pri tome je naglašeno da cijeli postupa traje dugo zbog pomanjkanja jasnih smjernica i okvira kojih se treba pridržavati komisija za izradu prijedloga. Zaključeno je i da takva sistematizacija vjerojatno neće biti dugog vijeka, budući da će se uskoro morati pristupiti izradi sistematizacije primjerene standardima EU.

Tajnik SDSLN Siniša Kuhar članove Odbora izvijestio je o tijeku pregovora sindikata državnih službi i Vlade RH.

Odbor smatra da djelatnicima Carinske uprave koji imaju mogućnost korištenja Interneta, pored dozvoljenih stranica koje mogu posjetiti, kao npr. web stranicu Carinskog sindikata, treba omogućiti i posjetu web stranice SDLSN, što će se pismenim putem zatražiti od ravnatelja CU.

Zaključeno je i da je potrebno od Zajedničke komisije za tumačenje Kolektivnog ugovora zatražiti pojašnjenje isplate dnevnica u slučaju odlaska na ispomoć na druge ispostave.