Održana sjednica Županijskog povjereništva Zagrebačke

Održana sjednica Županijskog povjereništva Zagrebačke

(SDLSN, 14. siječnja) Danas je  u Zagrebu  održana izvještajna  sjednica  povjereništva  Zagrebačke županije, na kojoj su, pored  razmatranja aktivnosti u proteklom  razdoblju, dogovoreni budući pravci djelovanja i metode rada ovog tijela.

Otvarajući sjednicu županijski povjerenik Zoran Perović izrazio je svoje zadovoljstvo prisutnim trendom poboljšanja sindikalnog djelovanja  na području čitave županije, što je na stanovit način iliustrirano i odazivom na ovu sjednicu, u smislu da je nakon dužeg razdoblja  sjednici nazočila većina povjerenika. Kronološki se osvrćući na rad u protekloj godini, Perović je posebno istakao izuzetno dobru organizaciju  sindikalnog referenduma o prihvaćanju Kolektivnog ugovora u svim sindikalnim podružnicama, te upravnim i pravosudnim tijelima na području županije, a kao najvrednije postignuće ocjenio je formiranje čak šest novih sindikalnih podružnica, te gotovo stopostotno povećanje članstva, koje u ovom trenutku broji oko 600 ljudi. Govoreći o uočenim slabostima, županijski povjerenik je ukazao na slab angažman i nepoštivanje statutarnih obaveza nekih sindikalnih povjerenika što stvara lošu sliku o cijeloj sindikalnoj organizaciji, te  na neinformiranost i nedovoljno dobar odnos predstavnika poslodavaca  prema sindikatu u pojedinim sredinama.  Kazao je da će se založiti da svaki  sindikalni povjerenik dobije  punu podršku u svojim nastojanjima za dosljednu primjenu  slova Kolektivnog ugovora u konkretnoj  sredini, kako  od ovog povjereništva, tako i od središnjih tijela i čelništva našeg Sindikata. Povjerenik je spomenuo da je u nekoliko navrata u svojim istupima na Glavnom odboru, te u izvješćima i razgovorima s odgovornim ljudima u Sindikatu  pledirao za edukaciju sindikalnih aktivista, kako bi se na taj način osposobilo i motiviralo kadrove na terenu za još djelotvorniji rad.

Kroz diskusiju koja je uslijedila predstavnik Odgojnog zavoda Turopolje Marijan Gregurić je ukazao na neprimjeren odnos predstavnika poslodavca u toj ustanovi prema sindikatu , što se reflektira i na kršenje određenih zaposleničkih prava iz Kolektivnog ugovora, a povjerenik Granične policije Bregana Zlatko Orešković, govoreći o situaciji u svojoj sredini, ukazao da SDLSN RH ZBOG zbog nedovoljne medijske prezentacije među policijskim djelatnicima ne zauzima položaj koji zaslužuje s obzirom na svoj značaj i založio se za promjenu ovog trenda.

Dragana Bedenik, Sadika Blagajac, snježana Zagajski, Dragica Čujko, Anica Pavlović, Anica Mesnik i drugi kroz svoje su diskusije ukazali na potrebu dorade sindikalnog prijedloga vezano za izmjenu Uredbe o koeficijentima.

Sumirajući rezultate diskusije župnijski povjerenik je predložio da se dodatno animiraju sindikalne podružnice na davanju prijedloga za promjenu koeficijenata, te da se kroz aktivnost odbora djelatnosti, u kojima djeluju i naši predstavnici,  pokušaju transparentije artikulirati pojedine pozicije, te preuzeo na sebe obavezu da obavijesti sindikalno čelništvo o iskazanim mišljenjima,  što je prihvaćeno. Također je predložio  da se djelotvornije pokuša surađivati s lokalnim medijima na  informiranju o sindikalnom djelovanju podružnica, kako bi se stvorila jasna slika o pravom stanju stvari  na ovom području, te pozvao povjerenike na korištenje prostora sindikalne web-stranice radi informiranja o aktivnostima iz svoje radne sredine; u tom smislu je privaćeno da nositelji ovih aktivnosti budu sindikalni povjerenici, svaki na svom terenu, a za ostvarenje kontakta s predstavnicima Županijske kronike (radijska emisija) zadužena je Dragana Bedenik. Nakon zaključenja rasprave, jednoglasno je prihvaćeno izvješće o radu za prošlu godinu.

Kao pravac budućeg djelovanja županijsko povjereništvo je prvenstveno naglasilo potrebu inzistiranja na dosljednoj  primjeni Kolektivnog ugovora u svim  radnim sredinama, te nastavak aktivnosti na osnivanju novih sindikalnih podružnica tamo gdje ih još nema, odnosno na popuni sindikalnih redova novim članstvom. Radi djelotvornijeg rada povjereništva prihvaćen je prijedlog povjerenika da se za pojedine aktivnosti osnuju radne skupine (pododbori) koje bi imale zadaću praćenja stanja na pojedinim područjima i  svezi s tim davale inicijativu i prijedloge za  konkretno djelovanje. U tom smislu formirane su radne skupine za upravu, pravosuđe, policiju i pravosudnu policiju, lokalnu upravu, informiranje, te  sport i rekreaciju.

Povjereništvo je razmatralo i mogućnost zajedničkog predstavljanja Zagrebačke županije na predstojećim sindikalnim sportskim susretima i složilo se da je potrebno poduzeti odgovarajuće korake na terenu, kako kod  samih članova radi animiranja na sudjelovanje, tako i kod potencijalnih sponzora radi što boljeg opremanja ekipa. U tom smislu je naglašeno da prošlogodišnja zlatna medalja u stolnom tenisu za žene koju su polučile predstavnice Općinskog suda Zaprešić, mora biti obvezujući faktor da dostojno predstavljanje naše sredine na ovoj izuzetnoj manifestaciji.