Okrugli stol o značaju javnog sektora za društvo

Tuheljske Toplice, 9. prosinca 2022. – U sklopu našeg prvog projekta “Jačanje socijalnog dijaloga u javnom sektoru Hrvatske” organizirali smo okrugli stol o značaju javnog sektora za društvo.

 Jer je cilj javne uprave zadovoljavanje općih interesa i javnih potreba. Jer u okvir javne uprave spada sva infrastruktura koja osigurava funkcioniranje gospodarstva i društva u cjelini. Jer su službenici i namještenici najvažnije karike javnog sektora.
O temi su govorile stručna savjetnica SDLSN RH Marijana Tomić i predsjednica Sindikata novinara Hrvatske Maja Sever. 
Sredstva za provedbu projekta osigurana su u sklopu financijskog mehanizma Kraljevine Norveške 2014.-2021., programa „Socijalni dijalog – dostojanstveni rad“.