Okrugli stol o značaju zaštite zdravlja i sigurnosti na radu u procesu pristupanja Republike Hrvatske Europskoj Uniji

Okrugli stol o značaju zaštite zdravlja i sigurnosti na radu u procesu pristupanja Republike Hrvatske Europskoj Uniji

Zastita_okstol240406_374

(SDLSN, 24. travnja) Danas je u Zagrebu održan okrugli stol pod nazivom “Značaj zaštite zdravlja i sigurnosti na radu u procesu pristupanja Republike Hrvatske Europskoj Uniji” s ciljem ukazivanja na važnost uređenja područja zaštite zdravlja i sigurnosti na radu u procesu pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji, kao i na promjene koje će u ovom području donijeti usklađivanje s preporukama i direktivama Europske unije.

Predstavljen je i MATRA projekt nizozemske vlade pod naslovom “Jačanje Hrvatskog zavoda za medicinu rada”.

Kao predstavnik NHS-a na okruglom stolu sudjelovao je sindikalni povjerenik SDLSN u Remontnom zavodu OSRH u Jankomiru i povjerenik zaštite na radu Davor Lesjak.

Njega je zanimalo kako se u procesu usuglašavanja s pravnom stečevinom EU gleda na činjenicu nepostojanja pravila zaštite na radu u Oružanim snagama Republike Hrvatske, budući da se Zakon o zaštiti na radu ne primjenjuje na redarstvene i oružane snage, te na kućne pomoćnice.

Davor Lesjak, sindikalni povjerenik i povjerenik zaštite na radu u Remontnom zavodu OSRH
Davor Lesjak, sindikalni povjerenik i povjerenik zaštite na radu u Remontnom zavodu OSRH

Lesjak smatra paradoksalnom činjenicu da na razini OSRH ne postoje pravila zaštite na radu i služba zaštite na radu, a u Remontnom zavodu ne postoji procjena opasnosti i pravilnik o zaštiti na radu, posebice ako se u obzir uzme činjenica da u sklopu Holdinga “Đuro Đaković” djeluje društvo “Specijalna vozila” s ustrojenom Službom zaštite i sigurnosti, koje pruža iste ili komplementarne usluge proizvodnje, remonta i servisa specijalnih vozila i naoružanja kao i Remontni zavod.

Pravo na zaštitu na radu trebalo bi biti pravo svih zaposlenika u Republici Hrvatskoj, te je Sindikat u više navrata pokušavao inicirati ustrojavanje službe za zaštitu na radu i donošenje pravila o zaštiti na radu na razini MORH-a, ali bez uspjeha, premda je u MORH-u i OSRH imenovao više od dvadeset povjerenika zaštite na radu.

Na upit upućen Odjelu za zaštitu na radu Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva, glede provedbe Zakona o zaštiti na radu u MORH-u i OSRH Sindikatu je skrenuta pozornost da je u obavljanju zadaća zaposlenika OSRH pri kojima postoje specifične opasnosti nadležnom ministru dana mogućnost da za ovu kategoriju zaposlenika donesu odgovarajuća pravila zaštite na radu, što bi trebali čim prije napraviti.

Nažalost to “čim prije” to bolje izgleda nitko ozbiljno ne shvaća, a ponajmanje odgovorni u MORH-u, tim više što ih Zakon ne obvezuje na donošenje takvih pravila ni rokom, a ni sankcijama.

Stoga i ne čudi da je i predstavnik Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva na okruglom stolu Fran Marović glatko otklonio bilo kakvu raspravu o pitanju zaštite na radu u OSRH, uputivši Sindikat da ovaj problem rješava putem GSV-a, konstatirajući kako bi poslodavac iz odredaba Zakona o zaštiti na radu trebao iščitati obvezu donošenja pravila o zaštiti na radu.

I radnici "Specijalnih vozila" Đure Đakovića i službenici i namještenici Remontnog zavoda OSRH održavaju i ispituju isto naoružanje i raketne sustave, ali ovi prvi to rade u uvjetima organizirane zaštite na radu, a drugi ne. Čini li Vam se to logičnm?
I radnici “Specijalnih vozila” Đure Đakovića i službenici i namještenici Remontnog zavoda OSRH održavaju i ispituju isto naoružanje i raketne sustave, ali ovi prvi to rade u uvjetima organizirane zaštite na radu, a drugi ne. Čini li Vam se to logičnm?

To znači da mjerodavno ministarstvo za pitanja zaštite na radu nema ni ingerencije ni volje za iniciranje i sudjelovanje u organizaciji zaštite na radu u MORH i OSRH i rad državnih službenika i namještenika u sustavu obrane prepušta (samo)volji i pismenosti, odnosno načitanosti poslodavca.

Sindikat jestoga od Ureda za socijalno partnerstvo zatražio organiziranje sastanka predstavnika Sindikata, MORH-a, Odjela zaštite na radu Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva, ali i predstavnika pogona “Specijalna vozila” Holdinga “Đuro Đaković”, kao bi svojim iskustvom pomogli ustrojavanju službe zaštite na radu barem u Remontnom zavodu, čiji su zaposlenici svakoga dana suočeni s ugrozom života  zdravlja radeći na poslovima  kao što su ispitivanje naoružanja bojevim streljivom na vojnom poligonu Slunj, ispitivanje pješačkog naoružanja bojevim bacac_raketastreljivom, odnosno ispitivanje raketnih sustava i raketa.

Za svoj rad oni primaju 4% dodatka na posebne uvjete temeljem odluke ministra obrane, za razliku od administrativnog osoblja u sustavu zdravstva kojima je ministar zdravstva priznao 5% dodatka na “posebne uvjete rada”, premda im u ruci može eksplodirati samo previše promućkani jogurt.

Tako je pouka okruglog stola za službenike i namještenike u sustavu obrane ta da im proces približavanja EU neće puno pomoći da rade na siguran način.