OPĆA SJEDNICA VRHOVNOG SUDA: Neodgovarajući položaj sudskih savjetnika, službenika i namještenika

OPĆA SJEDNICA VRHOVNOG SUDA: Neodgovarajući položaj sudskih savjetnika, službenika i namještenika

vs_photo(SDLSN, 30. studenoga) 22. studenoga je pod predsjedanjem Ivice Crnića, predsjednika Vrhovnog  suda Republike Hrvatske održana je u Vrhovnom sudu Opća sjednica koju čine svi suci Vrhovnog suca. Na njoj su suci dali mišljenje o prijedlogu Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2005. u odnosu na sudbenu vlast.

U mišljenju upućenom Hrvatskom saboru, između ostalog, govori se o statusu sudskih savjetnika, službenika i namještenika, kako slijedi:

Podaci pokazuju da nisu u cijelosti osigurana sredstva za isplatu plaća sudaca, sudskih savjetnika, službenika i namještenika za cijelu 2005. Pretpostavljamo da će se to pitanje ipak razriješiti kroz mogući rebalans Državnog proračuna.

Posebno upozoravamo da je Hrvatski sabor izmjenama i dopunama Zakona o sudovima, Zakona o parničnom postupku i Zakona o zemljišnim knjigama dao veća ovlaštenja za samostalni rad sudskim savjetnicima i zemljišno-knjižnim referentima, te time povećao stupanj njihove profesionalne odgovornosti. Međutim iako se očekuje da oni kroz tako povećani stupanj radne samostalnosti i odgovornosti doprinesu učinkovitijem radu sudova, to nije praćeno odgovarajućim zakonodavnim i financijskim mjerama da se takav rad primjereno, povećano plati.

Već u mišljenju u odnosu na proračun za 2004. Opća sjednica Vrhovnog suda ukazala je i na neodgovarajući materijalni položaj sudskih savjetnika, službenika i namještenika, te predlaže da Hrvatski sabor obveže Vladu Republike Hrvatske da razmotri pitanje plaća tih državnih službenika, ali i pitanje plaća u državnoj upravi u cijelosti. Iz više sudova dobili smo upite sudskih službenika i namještenika koji ukazuju na svoj nezadovoljavajući materijalni položaj, što je dodatni pokazatelj da treba vrlo ozbiljno i temeljito razmotriti njihove plaće. Sadašnje plaće ne stimuliraju sposobne da prihvate rad u državnoj upravi.

Razvoj sudbene vlasti i njezina efikasnost nisu mogući bez učinkovite informatizacije. Međutim u praksi je problem popuniti mjesta informatičarima, jer su plaće i tih sudskih službenika izrazito nestimulativne i ne stimuliraju da se prihvati rad u sudbenoj vlasti na tim poslovima. Prijeti opasnost da se zbog nepopunjavanja tih mjesta neće moći održati ni ona razina informatizacije i korištenja informatičkih mogućnosti koja je do sada postignuta.

U prioćenju je sve rečeno. Nadamo se samo da će to netko od odgovornih i pročitati.