OPĆINSKI SUD U KARLOVCU: Predsjednica suda teklić suprugu – sudskom vještaku!

OPĆINSKI SUD U KARLOVCU: Predsjednica suda teklić suprugu – sudskom vještaku!

mobbing(SDLSN, 26. rujna) Jučerašnji članak u Večernjem listu o mobbingu na Općinskom sudu u Karlovcu na površinu je izbacio težak položaj službenika i namještenika u pravosuđu o čemu će u idućih desetak dana raspravljati i Odbor pravosuđa Sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika RH.

Sindikat je naime još krajem travnja sindikalnim podružnicama u pravosuđu uputio dopis kojim se traži očitovanje o uvjetima rada, sigurnosti, mobbingu, radnoj disciplini sudaca, stanju glede uživanja prava iz kolektivnog ugovora i dr.

Temeljem prikupljenih podataka Odbor pravosuđa sačiniti će izvješće koje će se dostaviti na znanje i postupanje ministrici pravosuđa Ani Lovrin, koja je prilikom zadnjeg susreta s s predstavnicima Sindikata zatražila konkretne informacije o uvjetima rada, posebice mobbinga. Tom je prigodom ministrica izjavila kako ne želi da se ljudi u sustavu boje.

Dario_Jankovic_dostavnica2

Dario_Jankovic_dostavnica1
Iako predmete svom suprugu dostavlja na vještačenje osobnom dostavom, sutkninja Janković se nije potpisala na dostavnici

 Na dopis SDLSN sindikalna podružnica Općinskog suda u Karlovcu, između ostalog, odgovorila je i ovo:

O uvjetima rada s obzirom na eventualnu prisutnost mobbinga kao oblika ponašanja u kojem je pojedinac ili skupina žrtva psihičkog maltretiranja odnosno ugroze dostojanstva od strane poslodavca (sudaca) ili drugih zaposlenika, a takvo ponašanje ima trajniji karakter i izaziva posljedice po zdravlje zaposlenika, možemo se izjasniti da je mobbing nadređenih vrlo čest, loša je komunikacija u rješavanju problema, što je naročito izraženo u postupku ocjenjivanja rada, događa se podcjenjivanje službenika, kao i omalovažavanje gdje u nekim slučajevima državni službenici postoje da bi se nadređeni jednostavno oslobodili svoga stresa ili problema kodu kuće, državni službenici moraju uvijek biti dobre volje, poslušati, bez da se njih posluša, kao i njihove prijedloge za rješavanje problema. Smatra se da je SSS niža vrsta, čak se više puta isto i daje do znanja, te se službenici smatraju bezvrijednima, nesposobnim za složene radnje, mada rade dio posla nadređenih koji nisu u opisu posla, ali se to od službenika očekuje,…

Dario_JankovicSDPPritisak na službenike je strahovit jer je velik broj ljudi koji rade u takvim uvjetima uvijek na bolovanju zbog psihičkih tegoba, a na njihova mjesta se ne zapošljavaju zamjenski službenici, što dodatno pojačava psihički pritisak i stres ostalih zaposlenih.

U podružnici smatraju kako i radna disciplina sudaca nije na visini, posebice glede dolazaka i odlazaka s posla, ali o tome nitko ne vodi računa, budući da se knjiga izostanaka s posla vodi samo za službenike i namještenike, što u podružnici također doživljavaju kao svojevrsni mobbing.

Sindikatu se i izravno obratilo nekoliko službenica koje za ovakvu situaciju kao glavnog krivca navode predsjednicu suda Sandu Janković, a jedna od njih u svom podnesku upućenom ministrici Lovrin ukazuje i na privatno-poslovne veze sutkinje Janković s vlastitim suprugom, inače ovlaštenim sudskim vještakom.

Radi se o SDP-ovom kandidatu za gradonačelnika Karlovca Dariu Jankoviću, kojem Sanda Jenković predmete za vještačenje dostavlja osobnom dostavom.

Tako navode predsjednice suda Sande Janković o tome kako je ona također izložena mobbingu možemo promatrati u svjetlu činjenice da pored dužnosti predsjednice suda obavlja i posao sudskog teklića.

Pročitajte još…