OPĆINSKI SUD U METKOVIĆU: Događanje naroda u organizaciji predsjednika suda?

OPĆINSKI SUD U METKOVIĆU: Događanje naroda u organizaciji predsjednika suda?

(SDLSN, 24. siječnja) Situaciju u Metkoviću u posljednjih desetak godina oslikavaju sumnjive pretvorbe i lokalni moćnici koji ovim krajem vladaju u idiličnom ozračju plodne doline Neretve, dok  se mali ljudi spominju tek kao sporedni likovi kojima je zla sudbina odredila da zakratko stanu na put  ili zasmetaju glavnim glumcima i njihovim pomagaćima.

Metković noću. Fotografija sa gradskog portala www.metkovic.hr
Metković noću. Fotografija sa gradskog portala www.metkovic.hr

Sličnu podjelu uloga možemo pronaći i u mikrosredini Općinskog suda u Metkoviću, u kojem ulogu moćnika igra predsjednik suda Davor Bebić, koji je u nedavnoj privatizacijskoj povijesti Metkovića, barem sudeći prema novinskim napisima i izjavama nekih epizodista, također ostavio traga. Je li Bebić jamio zajedno s ostalim prvoborcima Metkovičke privatizacije nije na nama da ocjenjujemo i istražujemo, zanimaju nas tek apsolutistički maniri u obnašanju funkcije predsjednika općinskog suda koje je na svojoj koži osjetilo i četvero službenika suda.

Tako je ovih dana zlehuda sudbina sudskih službenika proglašenih viškom, moralno degradiranih i stavljenih na službeno nepostojeću listu nepoželjnih djelatnika, garnirana s događenjem naroda, odnosno okupljanja djelatnika suda s ciljem davanja podrške pravednoj politici predsjednika Općinskog suda u najboljoj tradiciji socijalističke jogurt revolucije.

Na meti spontano okupljenih pripadnika “radne zajednice” Općinskog suda nalazi se Sindikat zbog traženja da, između ostalih pitanja od važnosti za gospodarski i socijalni položaj službenika i namještenika u pravosuđu, s ministricom pravosuđa porazgovara i o stanju u Općinskom sudu u Metkoviću.

Okupljeni djelatnici metkovičkog suda na ovom su skupu prosvjedovali zbog negativnog konteksta u kojem je spomenut njihov sud, te donijeli zaključak da smatraju nedopustivim da se bez argumenata diskreditira ovaj sud od strane jednog sindikalnog čelnika, te mu u tom smislu i dijelu uskraćuju pravo da nastupa u njihovo ime. Interesantno je da je zapisnik sa sastanka “radne zajednice Općinskog suda u Metkoviću” ovjeren pečatom predsjednika suda, premda se on ne spominje kao nazočan, niti se u zapisniku govori na čiju je inicijativu sastanak održan i tko ga je sazvao.

Tko je sazvao sastanak, sastavio zaključke i više ih puta pročitao spontano okupljenim djelatnicima Suda? Otkud pečat predsjednika suda na zapisniku?
Tko je sazvao sastanak, sastavio zaključke i više ih puta pročitao spontano okupljenim djelatnicima Suda? Otkud pečat predsjednika suda na zapisniku?

Skrećemo pozornost i na to da se predsjednik suda Bebić na dopis sindikalne povjerenice Anite Jelaš za osiguranjem prostorije radi održavanja sindikalnog sastanka od 25. rujna 2003. godine do danas nije reagirao.

Na traženje Sindikata za održavanjem sastanka predsjednik suda nikad nije odgovorio...
Na traženje Sindikata za održavanjem sastanka predsjednik suda nikad nije odgovorio…

Znakovito je i da se slično sponatno okupljanje “radne zajednice” nije “dogodilo” kad je četvero pripadnika ove solidarne i na nepravdu osjetljive “radne zajednice” dobilo otkaze, premda je u to vrijeme u sud primiljeno više novih djelatnika, što ukazuje ili na okupljanje po nalogu odozgo ili na čudno poimanje “problema u radu” Općinskog suda u Metkoviću.

Premda “radna zajednica” negira postojanje problema u radu Općinskog suda, raniji događaji, sudski postupci i pisane predstavke upućene na adresu Sindikata i Ministarstva pravosuđa ne govore u prilog zaključcima “radne zajednice”, kao ni samog predsjednika suda Davora Bebića, koji od Sindikata i njegovog predsjednika Ivice Ihasa očekuje ispriku i ispravak štete koja mu je nevinome i pravednome nanesena.

No, nakon ovog opsežnog uvida vratimo se činjenicama.

Pravilnikom o unutarnjem redu Općinskog suda Metković od 29. travnja 2003. godine, koji je stupio na snagu 20. svibnja 2003.g., utvrđena su radna mjesta u Općinskom sudu temeljem kojih je dvoje službenika proglašeno tehnološkim viškom. Također, dvoje je djelatnika, zbog nemogućnosti raspoređivanja na drugo radno mjesto uslijed smanjene radne sposobnosti, također dobilo otkaz. Pravilnik nije, kao odluka važna za gospodarski i socijalni položaj službenika i namještenika, dostavljen na mišljenje Sindikatu, kao ni rješenja o stavljanju na raspolaganje četvero djelatnika, premda se radilo o obvezi iz Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike. Glede obveze obavješćivanja Sindikata o ovim odlukama Sindikat posjeduje dokumentaciju iz koje je razvidno da je na sastanku članova sindikalne podružnice Općinskog suda u Metkoviću 12. lipnja 2003. godine zapisnički konstatirana izjava Nevenke Čikare, dotadašnje sindikalne povjerenice, da rečena rješenja nisu dostavljena Sindikatu. Sindikat posjeduje i dokumentaciju iz koje je razvidno da su djelatnici koji su dobili otkaz podnijeli kaznenu prijavu protiv bivše sindikalne povjerenice Nevenke Čikare i predsjednika suda Davora Bebića zbog antidatiranja pismena koja se odnose na prepisku Sindikata i Suda u svezi s pribavljanjem mišljenja Sindikata na Pravilnik o unutarnjem redu i dostavu rješenja o prestanku službe, u kojoj se konstatira kako je postojanje ovih pismena u koliziji s navodima Nevenke Čikare sa već spomenutog sastanka sindikalne podružnice.

Najglasnija u obrani digniteta Općinskog suda u Metkoviću bila je gđa Nevenka Čikara koja je na sastanku 12. lipnja 2003. izjavila da nikad nije dobila rješenja o otkazima, da bi se zatim pronašla "izvorna" prepiska između nje i predsjednika suda koja to demantira. Je li na sindikalnom sastanku gđa Čikara bila samo zaboravna?
Najglasnija u obrani digniteta Općinskog suda u Metkoviću bila je gđa Nevenka Čikara koja je na sastanku 12. lipnja 2003. izjavila da nikad nije dobila rješenja o otkazima, da bi se zatim pronašla “izvorna” prepiska između nje i predsjednika suda koja to demantira. Je li na sindikalnom sastanku gđa Čikara bila samo zaboravna?

U kaznenoj prijavi se navodi i kako je sudac Bebić 21. siječnja 2003. godine Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Ispostava Metković, prijavio potrebu za zapošljavanjem službenika na radnom mjestu sudskog zapisničara, nakon čega je na ovo radno mjesto primljena Marija Popić kojoj je Bebić tetak (radi se o kćeri ženina brata), koja je zatim raspoređemna na radno mjesto zemljišnoknjižnog referenta. Pri tome je važno spomenuti da su dva službenika dobila otkaz upravo temeljem smanjenja broja ZK referenata na 2 izvršitelja. Jedan od dva izvršitelja koji su ostali raditi kao ZK referenti bila je i Bebićeva rodica, s nepunih 5 mjeseci staža u Sudu.

Sindikat posjeduje brojne predstavke otpuštenih djelatnika i sindikalne povjerenice o stanju u Općinskom sudu koji se odnose na nepravilnosti i nelogičnosti u svezi s otkazom službe četvero službenika, posebice zbog činjenice da su se na Sudu neposredno prije i nakon otkaza zapošljavali službenici na određeno i neodređeno vrijeme, kao i činjenicu da se nitko od otpuštenih službenika nije uspio ponovno zaposliti na sudu premda su kao osobe s radnim iskustvom, pozitivnim ocjenama rada i položenim državnim stručnim ispitom bili logičan izbor pri novom zapošljavanju.

U dokumentaciju temeljem kojeg je u Sindikatu zaključeno da u Općinskom sudu nije sve u redu ubrajamo i presude Upravnog suda RH kojima je utvrđeno da je pri otkazivanju službe došlo do povrede Zakona o državnim službenicima i namještenicima, zbog čega su poništena rješenja o otkazu Općinskog suda u Metkoviću, Ureda predsjednika.

Rješenja o stavljanju na raspolaganje predsjednika suda Upravni sud RH ocijenio je nezakonitima. Treba li predsjednik suda poznavati propise na temelju kojih donosi rješenja o pravima službenika?
Rješenja o stavljanju na raspolaganje predsjednika suda Upravni sud RH ocijenio je nezakonitima. Treba li predsjednik suda poznavati propise na temelju kojih donosi rješenja o pravima službenika?

Isti sud poništio je rješenja Općinskog suda o ocjeni rada službenika zbog ne poštivanja predviđenih kriterija i postupka ocjenjivanja.

Otpušteni službenici prije otkaza su dobili i slabije ocjene nego inaće, kako bi se moglo zaključiti da ih nije šteta otpustiti jer su ionako bili neradnici. I te je ocjene kao i rješenja o stavljanju na raspolaganje Upravni sud ocijenio nezakonitima. Ocjenjuje li netko rad predsjednika suda koji donosi nezakonita rješenja?
Otpušteni službenici prije otkaza su dobili i slabije ocjene nego inaće, kako bi se moglo zaključiti da ih nije šteta otpustiti jer su ionako bili neradnici. I te je ocjene kao i rješenja o stavljanju na raspolaganje Upravni sud ocijenio nezakonitima. Ocjenjuje li netko rad predsjednika suda koji donosi nezakonita rješenja?

Iz svega ovoga Sindikat je zaključio kako se o radu Općinskog suda u Metkoviću ima što razgovarati s ministricom pravosuđa Vesnom Škare-Ožbolt, te da brojni propusti i nepravilnosti pri otkazu službe četevero službenika Suda zaslužuju pozornost Ministarstva pravosuđa.

Nadamo se da smo ovime udovoljili traženju Predsjednika suda Davora Bebića od 10. siječnja 2005. godine u kojem traži od Sindikata da na isti način (objavom na Internetu) ispravi štetu i nepravdu nanijetu sudu i njemu osobno.

No, činjenica jesu li postojali razlozi zbog kojih je Sindikat tražio raspravu o stanju u Općinskom sudu u Metkoviću i je li to zatraženo uz plebiscitarnu podršku sindikalne podružnice, nepravedno baca u sjenu okolnost da je bez posla ostalo četvero službenika, koji se zbog toga nalaze u nezavidnom položaju, a njihove obitelji izgubile su važan ekonomski oslonac. Predlažemo da se dužnosnici i njihovi kolege zamisle o tome je li moralno dizati hajku na Sindikat kad pokuša govoriti u ime obespravljenih i socijalno slabih na njihovo traženje i traženje njihova sindikalnog povjerenika.

O problemima na Općinskom sudu u Metkoviću u više je navrata obaviješteno i Ministarstvo pravosuđa. Stoji li stog zaključak "radne zajednice" da nikada nitko nije Sindikat upozoravao o postojanju problema u radu Suda...
O problemima na Općinskom sudu u Metkoviću u više je navrata obaviješteno i Ministarstvo pravosuđa. Stoji li stog zaključak “radne zajednice” da nikada nitko nije Sindikat upozoravao o postojanju problema u radu Suda…

Sindikat zanima sudbina ovih ljudi i njegova je dužnost pomoći im u situaciji u kojoj se nalaze. Bilo bi dobro kad bi i njihovi dojučerašnji kolege pokazali odgovarajuću razinu ljudske solidarnosti i pristojnosti kad prozivaju Sindikat zbog toga što im pokušava pomoći i razgovorom s ministricom pravosuđa.

Možebitna činjenica da su u prozivanju Sindikata sudjelovali protiv svoje volje ne oslobađa ih odgovornosti i kušnje propitkivanja vlastite ljudske i građanske savjesti.

Pročitajte još…

Predstavka otpuštenih djelatnika i sindikalne povjerenice upućena Ministarstvu pravosuđa
Jutarnji list: JAMBO, POVEZAN SA ŠPRLJOM I BEBIĆEM, PRIJETIO MI JE PIŠTOLJEM U SVOJEM UREDU
Slobodna Dalmacija: PRIVATIZACIJA STANICE ZA TEHNIČKI PREGLED VOZILA U METKOVIĆU OTKRIVA SPREGU TAJKUNA, POLITIČARA I PRAVOSUDNE VLASTI
Slobodna Dalmacija: U metkovskoj “Mehanici” novost su postali lokoti