Orepić obmanjuje javnost i vrijeđa službenike kojima je smanjio plaću

NIJE ŠIJA NEGO VRAT
Orepić obmanjuje javnost i vrijeđa službenike kojima je smanjio plaću

Sindikat se pita: “Ako nije došlo do smanjenja plaća kako se smanjila masa plaća za više od 12 milijuna kuna?” i predlaže Orepiću neka pronađe način kako da 3.010.182 kn više od potrebnih 9.250.713 kn za povećanje plaća 5911 policajaca s najnižim koeficijentima, vrati onima iz čijih ih je džepova “prerasporedio”

mup_smanjenje_mase

(SDLSN, 19. svibnja 2016.) Izjava ministra unutarnjih poslova da u MUP-u nije došlo do smanjenja plaća budući da su koeficijenti isti, a smanjeni su samo dodaci, izjava je kojom Orepić ne samo da obmanjuje javnost nego i vrijeđa 6147 policijskih službenika kojima je smanjio plaću.

sdlsn_www220Sindikat skreće pozornost da plaću, sukladno Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike, čini osnovna plaća i dodaci na osnovnu plaću. Osnovna plaća je umnožak koeficijenta složenosti poslova radnoga mjesta na koje je raspoređen službenik i osnovice za izračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža, dok su, kako uređuje kolektivni ugovor, dodaci na osnovnu plaću dodaci za uspješnost na radu, dodaci za poslove s posebnim uvjetima rada i druga uvećanja plaće.
Dakle, nedvojbeno je da je smanjenjem dodataka za specifičnost policijske službe, tj. za opasnost i odgovornost, smanjena i plaća policijskih službenika.
Da je došlo do smanjenja plaća razvidno je i iz dopisa koji je MUP uputio sindikatima, u kojem se navodi da se dodaci na plaću prema članku 3. Uredbe o plaćama policijskih službenika smanjuju “za 6147 policijskih službenika te se procjenjuje smanjenje mjesečne mase plaće za 1.751.556 kn, odnosno za preostalih sedam isplata u 2016. godini smanjenje od 12.260.895 kn”.
Sindikat se stoga pita: “Ako nije došlo do smanjenja plaća kako se smanjila masa plaća za više od 12 milijuna kuna?” i predlaže ministru Orepiću neka ne obmanjuje javnost i radije pronađe način kako da 3.010.182 kn više od potrebnih 9.250.713 kn za povećanje plaća 5911 policajaca s najnižim koeficijentima, vrati onima iz čijih ih je džepova “prerasporedio”. S. Kuhar