Osniva se Hrvatski akademski sindikat

Osniva se Hrvatski akademski sindikat

NEZAVISNI SINDIKAT ZNANOSTI DOBIVA KONKURENCIJU

novilist_logoZAGREB – Nezavisni sindikat znanosti, jedan od najstarijih samostalnih sindikata u zemlji, ovih dana dobit će konkurenciju. Za četvrtak je u prostorijama Sveučilišta u Zagrebu najavljena osnivačka skupština Hrvatskog akademskog sindikata. Kako neslužbeno doznajemo, osnivanje konkurentskog sindikata u sustavu znanosti već se duže vrijeme priprema s intencijom da postane elitistički sindikat. Glavni inicijatori novog sindikata su nekadašnji ministar znanosti Ivica Kostović s Medicinskog fakulteta te Ivo Josipović s Pravnoga fakulteta, koji je svojedobno na jednom okruglom stolu Sindikat znanosti nazvao “sindikatom čistačica”.
Zagreb,15.09.2005 (znanost) Vilim Ribic    snimio:Josip Regovic ------ 2 stČlanovi incijativnog odbora novog sindikata navode da će se prvenstveno orijentirati na nastavno osoblje – sveučilišne profesore, asistente i novake, ali da su njihova vrata otvorena i svim ostalim zaposlenicima u sustavu znanosti. Novi sindikat otvoreno podržava i vodstvo Sveučilišta u Zagrebu, poziv na Osnivačku skupštinu upućen je preko Senata Sveučilišta na sve fakultete, a neslužbeno doznajemo i da novi rektor, prof. dr. Aleksa Bjeliš, otvoreno podupire osnivanje još jednog sindikata te da će biti jedan od prvih njegovih članova.
Osnivanje novog sindikata znanosti u sindikalnim krugovima tumači se kao udar na postojeći Nezavisni sindikat znanosti, koji je dugogodišnjim radom uspio povezati zaposlene u visokom obrazovanju.
– Pozdravljamo svaki interes ljudi za sindikat i respektiramo pravo i slobodu ljudi na organiziranje. Osnivanje novoga sindikata, pogotovo ako će organizirati nečlanove, može imati i pozitivnih strana. Pojačat će se interes ljudi za rad sindikata, kazao nam je Vilim Ribić, predsjednik Malog vijeća Nezavisnog sindikata znanosti.
Međutim, Sindikat znanosti zabrinjavaju pragmatične implikacije postojanja dva sindikata po interese zaposlenika jer praksa dva sindikata u jednom sustavu do sada nije dala dobre rezultate. G. GALIĆ, H. KREŠIĆ