Osnovana Podružnica PP Čepin

Osnovana Podružnica PP Čepin

(SDLSN, 27. listopada) Na osnivačkoj skupštini održanoj 13. listopada u Čepinu osnovana je nova podružnica Sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika RH – Podružnica Policijske postaje Čepin. Za sindikalnog povjerenika je između dva kandidata izabran Krasnodar Krstić, za zamjenika povjerenika podružnice izabran je Josip Jurić, a Danijel Pacek postao je blagajnikom podružnice.

Spoljo_Cepin

Na skupštini je bio nazočan i povjerenik Podružnice PU Osječko-baranjske Ivan Špoljarić, koji je svojim djelovanjem dao najveći doprinos rastu broja sindikalnog članstva u redovima policijskih službenika u Osječko-baranjskoj županiji.

Nakon izbora vodstva sindikalne podružnice PP Čepin novoizabrani povjerenik Krasnodar Krstić zahavlio se prisutnim članovima podružnice na povjerenju, koje su njemu i ostalim izabranim članovima vodstva podružnice iskazali njihovi kolege. Tom prilikom je istaknuo da će mu prva zadaća biti da svojim radom omogući ostvarivanje svih prava članova Sindikata, a koja proizlaze iz Kolektivnog ugovora i Zakona, kao i da će voditi brigu za ostvarivanje drugih potreba sindikalnog članstva.