Osnovana sindikalna podružnica Grada Cresa

Osnovana sindikalna podružnica Grada Cresa

(SDLSN, 14. prosinca 2017.) U srijedu, 13. prosinca 2017. godine, osnovana je sindikalna podružnica Grada Cresa.

Osnivačkoj skupštini je nazočilo 10 zaposlenih i županijska povjerenica Slavica Juranić.

Podružnica ima 12 članova od ukupno 16 zaposlenih.

Za sindikalnu povjerenicu izabrana je Jana Zec, a za zamjenicu Dubravka Fak.

Članovi su naveli da osnivaju sindikalnu podružnicu kako bi mogli sudjelovati u donošenju odluka u svezi osnovice za plaće kao i ostala materijalna prava. Bilo je upita o pregovaranju i donošenju Kolektivnog ugovora.

U veselom ozračju, članovi su iskazali želju da iduće godine sudjeluju na sportskim susretima u Zatonu kraj Zadra.

Poslije sastanka, gradonačelnik Kristijan Jurjako i zamjenik gradonačelnika Marin Gregorović su, uz kavu, čestitali predsjednici i zamjenici sindikalne podružnice na izboru. S. Juranić