Osnovana sindikalna podružnica službenika i namještenika Pučkog pravobranitelja

Osnovana sindikalna podružnica službenika i namještenika Pučkog pravobranitelja

(SDLSN, 25. listopada 2017.) U uredu zagovornika ljudskih prava i sloboda građana od jučer djeluje sindikalna podružnica službenika i namještenika Pučkog pravobranitelja.

Na osnivačkoj skupštini nove podružnice Sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika Republike Hrvatske za sindikalnog povjerenika izabran je savjetnik Pučke pravobraniteljice Igor Lekić, u čijoj osobi su članovi Sindikata dobili zagovaratelja zaposleničkih prava, a Pravobraniteljica socijalnog partnera s kojim se može i treba savjetovati pri donošenju akata kojima se uređuju pitanja važna za gospodarski i socijalni položaj službenika i namještenika ureda kojem je na čelu.

SDLSN se Pučkoj pravobraniteljici često žali na postupanje tijela vlasti prema službenicima i namještenicima i s njenim uredom dobro surađuje te zbog toga vjeruje da će ta suradnja biti jednako uspješna i kad je u pitanju unutarnja politika Ureda prema vlastitim zaposlenicima. S. Kuhar