OSRH: Nema više “majci” kolektivnog i službeničkih prava!

OSRH: Nema više “majci” kolektivnog i službeničkih prava!

Načelnik Glavnog stožera zapovijedio provedbu novog ustroja koji Zakon o službi u Oružanim snagama RH još ne poznaje

vojni_sluzbenici390_zapovij

(SDLSN, 10. listopada 2012.) Državnim službenicima i namještenicima u Oružanim snagama Republike Hrvatske ovih je dana čitana zapovijed Glavnog stožera OSRH, odnosno njezina inačica prilagođena zaposleničkom puku čijem prosvjećivanju je namijenjena, kojom su najavljene korjenite promjene u statusu civilnih zaposlenika hrvatskih oružanih snaga.

sdlsn_www220Civili u OSRH njome su upoznati s činjenicom da Ministarstvu obrane predstavljaju trošak, nepraktični su jer se njima ne može zapovijedati, treba im plaćati prekovremeni rad, a poslodavac se pri tome mora suočavati i s “ograničenjima” koja postavljaju opći propisi, a posebice Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike.
Sve ovo riješit će se, kako zapovijeda načelnik Glavnog stožera, general pukovnik Drago Lovrić, “u skladu sa zaključcima radnog sastanka održanog u Kabinetu ministra 27. rujna 2012. godine, a u svrhu izrade novog normativnog uređenja službe u OS RH”, te stoga zapovijeda da “zapovjedništva grana OS RH, Zapovjedništvo ZzP, Ravnateljstvo HVU i zapovjedništva pristožernih postrojbi, prema postojećim knjigama ustroja OS RH, predlože ustrojbena mjesta za DVO, vojne specijaliste (kao potkategoriju DVO) te vojne službenike i namještenike”, s rokom izvršenja “zadaće” do 9. listopada 2012. godine.
Tako je na sastanku u Kabinetu ministra obrane zapečaćena sudbina državnih službenika i namještenika u OSRH, a temeljem zapovijedi načelnika Glavnog stožera i provedena u djelo.
Fali još samo jedna sitnica – odgovarajući zakon kojim će se takav novi ustroj propisati, a to bi bio Zakon o službi u OS RH, koji zasad ne poznaje kategorije “vojnih specijalista” i “vojnih službenika i namještenika”, no i on je vjerojatno napravljen u istom “kabinetu ministra”, a uskoro će ga valjda i Vlada usvojiti i isporučiti Saboru na “raspravu”.
Načelnik Glavnog stožera OSRH ovom je zapovijedi pokazao sposobnost anticipiranja ishoda rasprave o novom Zakonu o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske u Hrvatskom saboru i ovo tijelo sveo na provoditelja odluka donijetih u kabinetima ministara.
Ministarstvo obrane je pak ostalim državnim tijelima pokazalo kako se može doskočiti “ograničenjima” koja predstavljaju opći propisi o radu i kolektivni ugovori, na način da se područje primjene kolektivnog ugovora suzi na što manji broj zaposlenih.
Tako je vuk sit i ovce na broju, tj. ne zadire se u prava iz kolektivnog ugovora, ali se ona moraju primjenjivati na manji broj zaposlenih.

A o obvezi i demokratskoj praksi savjetovanja sa sindikalnim predstavnicima zaposlenika o čijoj sudbini se odlučuje da i ne govorimo… S. Kuhar

Pročitajte još…