Otvoreno pismo ministrici obrane od 21.03.2003.

Otvoreno pismo ministrici obrane od 21.03.2003.

Naš znak: 93/03
U Zagrebu, 21. ožujka 2003.

MINISTARSTVO OBRANE REPUBLIKE HRVATSKE
n/r ministrice, gđe Željke Antunović
SREDSTVIMA JAVNOG PRIOPĆAVANJA
UDRUGAMA BRANITELJA DOMOVINSKOG RATA

PREDMET: Stavljanje na raspolaganje državnih službenika i namještenika u MORH-u, pojašnjenje, traži se

Poštovana gospođo Antunović,

temeljem zaključaka sa održanog sastanka Odbora državnih službenika i namještenika u MORH i OS RH dana 21. ožujka 2003.g., a zbog ne postupanja mjerodavnih tijela Ministarstva obrane Republike Hrvatske glede obavljanja prethodnog razgovora prije stavljanja na raspolaganje službenika i namještenika u MORH-u, molimo Vas da nam, kao socijalnom partneru i strani kojoj se članstvo i zaposlenici javljaju sa zamolbom za obrazloženjem njihove situacije i prava, radi izbora svakome od njih najpovoljnijeg rješenja, odgovorite na sljedeća pitanja:

  1. Postoji li popis osoba zaduženih za razgovor sa službenicima i namještenicima koji se stavljaju na raspolaganje, te ako su takve osobe određene, imaju li one zadaću objasniti im prava, visinu otpremnine i druga prava (korištenje godišnjeg odmora i sl.), koja proistječu iz statusa državnog službenika i namještenika? Naravno, ukoliko popis takvih osoba postoji bilo bi dobro da se i objavi, javno ili interno, radi mogućnosti dobijanja pravodobne stručne informacije.
  2. Budući da na terenu vlada konfuzija glede mogućnosti korištenja preostalog godišnjeg odmora, kao i eventualnog korištenja novog godišnjeg odomora, potrebno je u svrhu pojašnjenja prava na godišnji odmor uputiti odgovarajući naputak na teren. Podsjećamo da, sukladno članku 103. stavku 4. i članku 107. stavku 3. Zakona o državnim službenicima i namještenicima, njima pripadaju sva prava iz službe prema rješenjima koja su imali prije ukidanja radnih mjesta, odnosno ostvaruju sva prava u svezi s državno službom u državnom tijelu u kojem je donijeto rješenje o stavljanju na raspolaganje. Poznato Vam je da je ništav sporazum o odricanju od prava na godišnji odmor, sukladno odredbi članka 41. Zakona o radu, a člankom 111. stavkom 5. izrijekom je propisano da otkazni rok ne teče za vrijeme trudnoće, korištenja porodnog dopusta, privremene nesposobnosti za rad, godišnjeg odmora i u drugim slučajevima opravdane nenazočnosti radnika na radu.
  3. Molimo da se Sindikatu dostavi popis odabirnih vijeća mjerodavnih za preispitivanje i utvrđivanje prijedloga za raspored, odnosno raspolaganje, njihovo sjedište i sastav, radi uključivanja predstavnika Sindikata u njihov rad.
  4. Obaviješteni smo da su zapovjednici u Oružanim snagama Republike Hrvatske započelo s premještanjem ljudi bez rješenja.
  5. Još jednom Vas podsjećamo na pravo branitelja Domovinskog rata na dionice, koje im je zajamčeno Zakonom o pravima branitelja iz Domovinskog rata, te Vam upućujemo pitanje vodi li ova Vlada računa o ovom njihovom pravu, koje je utoliko više aktualno budući da će brojni branitelji ostati bez posla i osigurane egzistencije?
  6. Što se planira učiniti kako bi se spriječilo nejednako postupanje prema službenicima i namještenicima koji su bili dragovoljci ili su mobilizirani u u ratne postrojbe HV-a, a ne priznaje im se pravo na uvećanje otpremnina od 525 kuna za svaki puni mjesec sudjelovanja u Domovinskom ratu? Takvo pravo se priznaje samo djelatnim vojnim osobama, po Odluci o visini otpremnina za djelatne vojne osobe kojima služba prestaje zbog preustroja ili smanjenja snaga bez prava na mirovinu. Zbog čega razlikovanje vojnika koji su zajedno bili u rovovima? Što o tome misle udruge branitelja Domovinskog rata?
  7. Postoji problem službenika i namještenika koji se nalaze u stanovima MORH-a, koji su im dani na korištenje, a nalaze se u kategoriji neperspektivnih ili su na raspolaganju.
  8. Nerješen je status (radni staž i druga prava) za mobilizirane u razdoblju od 30. lipnja 1996. do 1999. godine.
  9. Nismo zadovoljni s prijedlogom ustroja zdravstvene službe i škole stranih jezika zbog predviđenih malih plaća i koeficijenata, što će u narednom razdoblju rezultirati odljevom visokostručnih kadrova iz OS.

Zaključno, držimo da je neophodno da Ministarstvo obrane RH poduzme sve kako bi se stavljanje na raspolaganje službenika i namještenika u MORH-u, ali i OS provelo na način koji bi omogućio neraspoređenim zaposlenicima da znaju koja su im prava i mogućnosti, te na koji točno iznos otpremnine mogu raćunati. Iz rješenja o stavljanju na raspolaganje koja smo dobili na uvid razvidan je samo propisima predviđen postotak. Vjerujemo da su službenici i namještenici u MORH-u, od kojih su većina hrvatski branitelji, zaslužili da im se informacije o njihovim pravima prezentiraju u potpunosti i na način koji će otkloniti svaku sumnju da s njima nisu bili upoznati, odnosno da su im neka prava uskraćena.

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK
Ivica Ihas