Category NovostiPosted on

Reagiranje Krešimira Severa na odgovore ministra Vidovića

Reagiranje Krešimira Severa na odgovore ministra Vidovića Predsjednik NHS-a Krešimir Sever reagirao je na odgovore ministra Vidovića. Objavljujemo njegov osvrt... Osvrt na odgovore ministra Vidovića Ministar rada Davorko Vidović je na vrlo konkretno pitanje trebaju li se službenici i namještenici bo…
Više "Reagiranje Krešimira Severa na odgovore ministra Vidovića"
Category NovostiPosted on

Predsjednik Vrhovnog suda Ivica Crnić sastao se s predstavnicima SDLSN

Predsjednik Vrhovnog suda Ivica Crnić sastao se s predstavnicima SDLSN Predsjednik Vrhovnog suda Republike Hrvatske Ivica Crnić danas se sastao s predstavnicima SDLSN, a tema razgovora bila je reforma pravosuđa, primjena kolektivnog ugovora u praksi, materijalna prava pravosudnih službenika i namještenka i stambena problematika. Nenad Vuković upoznao je gospodina Crnića s pravnom neutemeljenošću Dodatka I. …

Više “Predsjednik Vrhovnog suda Ivica Crnić sastao se s predstavnicima SDLSN”

Više "Predsjednik Vrhovnog suda Ivica Crnić sastao se s predstavnicima SDLSN"
Category NovostiPosted on

ZAKON O RADU – SLOVENSKA ISKUSTVA

ZAKON O RADU – SLOVENSKA ISKUSTVA Jeste li znali da je u Sloveniji do 1. siječnja 2003. godine na snazi bio Zakon o radu još iz bivše Jugoslavije? Naša vlada izmjene hrvatskog ZOR-a prikazuje kao nužnost želimo li ulazak u EU. Kako to da Sloveniji nije smetao “neeuropski” Zakon o radu? Koliko je trajala rasprava …

Više “ZAKON O RADU – SLOVENSKA ISKUSTVA”

Više "ZAKON O RADU – SLOVENSKA ISKUSTVA"
Category NovostiPosted on

USPOREDNI PRIKAZ ODREDBI ZOR-A

USPOREDNI PRIKAZ ODREDBI ZOR-AUSPOREDNI PRIKAZ ODREDBI ZAKONA O RADU I PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RADU ZAKON O RADU PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RADU – predložene promjene   – u cl. 2. dodaju se odredbe o dodatnoj zaštiti prava osobe koja traži zaposlenje i radnika u slucaju diskriminacije …

Više “USPOREDNI PRIKAZ ODREDBI ZOR-A”

Više "USPOREDNI PRIKAZ ODREDBI ZOR-A"
Category PovjereništvaPosted on

18. sastanak Županijskog povjereništva Varaždinske županije

18. sastanak Županijskog povjereništva Varaždinske županije 17. veljače 2003.g. održan je 18. sastanak Županijskog povjereništva Varaždinske županije, na kojem su, između ostalog, donijeti sljedeći zaključci: Rad Županijskog povjereništva za 2002.g. ocjenjuje se prolaznom ocjenom. Neprihvatljivo je…
Više "18. sastanak Županijskog povjereništva Varaždinske županije"