Pismo predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske Ivice Crnića predsjedniku Hrvatskog sabora Zlatku Tomčiću i predsjedniku hrvatske Vlade Ivici Račanu od 5. lipnja 2003.

Pismo predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske Ivice Crnića predsjedniku Hrvatskog sabora Zlatku Tomčiću i predsjedniku hrvatske Vlade Ivici Račanu od 5. lipnja 2003.

Poštovani,

Na 26. sjednici održanoj 13. prosinca 2002. Hrvatski sabor donio je zaključak kojim je obvezao Vladu Republike Hrvatske da najkasnije do 30. travnja 2003. osigura primjenu članka 6. Zakona o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika, koji se odnosi na pravo sudaca  i drugih pravosudnih dužnosnika na naknadu za svaku navršenu godinu radnog staža 0,5% a najviše 20%. Iako je rečeni rok prošao nema naznaka da su poduzete mjere da se ta obveza ispuni.

Naime, zakonom je određeno da suci imaju pravo na dodatak na plaću s obzirom na godine svog staža. Sucima se to zakonsko pravo uskraćuje uzastopce već više godina. Zbog toga suci u sudovima istog stupnja imaju jednake plaće, kako oni koji su tek počeli obavljati tu dužnost, tako i oni koji se nalaze pred mirovinom. Time se obezvređuje i profesionalno iskustvo. Opća sjednica Vrhovnog suda već je ukazala da je takvo stajalište neustavno i diskriminatorno u odnosu na suce.

Da je riječ o stanju kojeg valja hitno promijeniti smatrala je očito i Vlada Republike Hrvatske koja  se u vlastitom dokumentu nazvanom Strategija reforme pravosuđa od 7. studenoga 2002. obvezala promijeniti to stanje. To se barem zasada nije dogodilo.

Takav postupak prema sucima traje već više godina. Zbog toga predlažem da kao čelnici zakonodavne i izvršne vlasti poduzmete hitne mjere da se zakon počne primjenjivati.

Predsjednik
Ivica Crnić, dipl. iur