PLAĆE: Uskoro posebna uredba o koeficijentima, dodacima za uvjete rada i nagrađivanju za Poreznu upravu?

PLAĆE: Uskoro posebna uredba o koeficijentima, dodacima za uvjete rada i nagrađivanju za Poreznu upravu?

(SDLSN, 23. svibnja) Na danas održanom sastanku Povjerenstva za izradu prijedloga Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova, dodatku na uvjete rada te kriterijima i najvišem mogućem iznosu dodatka za natprosječne rezultate u radu za službenike Porezne uprave u koje su uključeni i predstavnici dvaju sindikata koji djeluju u Poreznoj upravi – SDLSN i SPUH, razmatrali su pitanja obuhvaćena nazivom ove za status poreznika izuzetno značajne uredbe.

PU_logo_webTemelj za donošenje posebne uredbe za službenike Porezne uprave nalazi se u Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o Poreznoj upravi iz prosinca 2004. godine, kojim je predviđeno kako će Vlada RH vrijednost koeficijenata složenosti poslova radnih mjesta, dodatak na uvjete rada te kriterije i najviši mogući iznos dodatka za natprosječne rezultate rada za službenike Porezne uprave utvrditi posebnom uredbom.

Ovime su stvorene pretpostavke za utvrđivanje visine plaća i dodataka za poreznike izvan jedinstvenog sustava koeficijenata propisanog postojećom uredbom Vlade koja se primjenjuje na sve državne službe izuzev na djelatnike MUP-a s posebnim ovlaštenjima.

Voditelj povjerenstva za izradu Uredbe i pomoćnik ravnatelja Porezne uprave Željko Glavaš
Voditelj povjerenstva za izradu Uredbe i pomoćnik ravnatelja Porezne uprave Željko Glavaš

Argumentacija kojom se opravdava diferencirani sustav plaća u državnoj službi nalazi se u činjenici da Porezna uprava predstavlja specifičnu državnu službu od naročitog značaja za uspostavu financijske discipline koja, za razliku od većine ostalih državnih tijela, ima funkciju punjenja državnog proračuna.

Uredbom je predviđeno povećanje koeficijenata za većinu službenika PU, a predstavlja iskorak i u dijelu koji se odnosi na nagrađivanje službenika za natprosječne rezultate u radu, budući da je nagrađivanje državnih službenika dosad bilo nemoguće zbog toga što Vlada RH nije nikad donijela Zakonom o državnim službenicima i namještenicima propisanu uredbu o nagrađivanju.

Stoga bi od posebne uredbe za Poreznu upravu korist mogli imati i državni službenici i namještenici u ostalim državnim tijelima, jer ne samo da nije zamislivo da ista vlada zaposlenike jedne službe nagrađuje za natprosječne rezultate rada, a druge ne, nego bi to predstavljalo slučaj izravne diskriminacije službenika.

Pročitajte još: