Pobuna službenika protiv nadzora skeniranjem prsta

Pobuna službenika protiv nadzora skeniranjem prsta

DIO ZAPOSLENIKA OPĆINE MEDULIN ODBIJA EVIDENCIJU PRISUTNOSTI NOVIM SUSTAVOM

Neregistriranje uređajem IdentiXL BoneID Poglavarstvo je proglasilo povredom službene dužnosti, što je pak nezakonitim proglasila Agencija za zaštitu osobnih podataka • Poštovat ćemo odluke Poglavarstva, ali u granicama zakona, što znači da ne pristajemo na registraciju tim sustavom, veli djelatnica Općine Katica Cvek

GI_logo

MEDULIN – Članovi Sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika Republike Hrvatske zaposleni u Općini Medulin obavijestili su jučer Agenciju za zaštitu osobnih podataka o zaključku Općinskog poglavarstva kojim je utvrđena obaveza evidencije dolaska i odlaska usporedbom skeniranog otiska prsta s otiskom pohranjenim u bazi podataka formiranoj u tu svrhu.
GI240306_covjekDosad se prisutnost djelatnika u Općini Medulin evidentirala potpisivanjem pri dolasku i odlasku u knjigu evidencije prisutnosti, a zaposlenici Općine svoj dolazak na posao, kao i odlazak, ubuduće će evidentirati sustavom IdentiXL BoneID, što podrazumijeva utipkavanje PIN-a i polaganje prsta na stakalce aparata. Budući da su pojedini službenici odbili registrirati svoj dolazak i odlazak s posla na tom uređaju, Poglavarstvo je na sjednici u utorak zaključilo da se neregistracija prisutnosti definira kao laka povreda službene dužnosti.

Kršenje Zakona o zaštiti osobnih podataka

– Većina djelatnika nije bila protiv evidentiranja prisutnosti na radu, već protiv načina na koji se on provodi. Svi smo obaviješteni o tom sustavu nakon što je aparat već bio instaliran, a prve podatke o tome saznali smo iz tiska. Ako se neki drugi način evidencije predloži, normalno ćemo se s tim složiti, nemamo namjere opstruirati rad Općine. Taj aparat olakšava obračun, a što se tiče kvalitativnog praćenja rada, to se može i na druge načine kvalitetno odraditi. Mi ćemo poštovati odluke koje su donijeli Agencija i naše poglavarstvo, ali u granicama zakona, što znači da ne pristajemo na registraciju tim sustavom, veli djelatnica Općine Katica Cvek, članica medulinske podružnice Sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika Republike Hrvatske.
U priopćenju Agencije za zaštitu osobnih podataka potvrđuje se da je oveći broj djelatnika odbio dati suglasnost na evidentiranje prisutnosti na poslu na taj način, odnosno odbili su dati otisak prsta radi stvaranja baze osobnih podataka. Također, po donošenju odluke Poglavarstva o tretiranju toga postupka kao lakoj povredi službene dužnosti Sindikat je od Agencije za zaštitu osobnih podataka tražio “žurno uredovanje da bi se spriječilo postupanje suprotno Zakonu o zaštiti osobnih podataka”. Tajnik te agencije Siniša Kuhar citirao je i Zakon: “Stvaranje baze osobnih podataka uvjetuje se privolom osoba o čijim se osobnim podacima radi, zbog čega je postupak Poglavarstva Općine Medulin kojim se nepristajanje na takav način evidentiranja prisutnosti na poslu kvalificira kao lakša povreda službene dužnosti u suprotnosti sa Zakonom jer negira mogućnost konzumiranja prava na odbijanje korištenja osobnim podacima u određenu svrhu.” Nabavku spornog aparata odobrilo je medulinsko poglavarstvo.

Namjera vrednovati one koji stvarno rade

– Sustav s ugradnjom košta 16.875 kuna, a počet će se koristiti najkasnije od 3. travnja, najavljuje medulinski načelnik Goran Buić.
GI240306_aparat– Ovdje se ne radi o otisku prsta, već o biometriji, kojom nije moguće rekonstruirati otisak prsta. Zapravo, uopće se ne mora staviti prst za identifikaciju – može to primjerice biti zglob prsta ili čak nos, a aparat registrira nekoliko specifičnih točaka, koje pohranjuje u bazu podataka. Smatram da je takav sustav puno bolji i praktičniji od, primjerice, kartica, koje se lako gube, a i posuđuju. Sustav smo uveli ne bismo li povećali prava radnika – često ljudi rade i više od osam sati, a sve vrijeme provedeno na poslu evidentirano je tim strojem, kao i službeni izlasci i drugo. Namjera je vrednovati one koji stvarno rade, a to vjerojatno ne odgovara onima koji često iz privatnih razloga izbivaju s posla. Dobra stvar je i što stroj automatski sastavlja izvadak odrađenih sati koji se dostavlja računovodstvu, gdje se realno vidi broj provedenih sati na poslu, veli načelnik Goran Buić.
Osim evidencije prisutnosti zaposlenika, sustav registrira i dolazak i odlazak stranaka u zgradu Općine, ali bez biometričke registracije.
T. TIDIĆ