Počelo rezanje troškova prijevoza u pravosuđu

Počelo rezanje troškova prijevoza u pravosuđu

SDLSN će sa sindikatima državnih službi predložiti razmatranje zajedničkih sudskih i sindikalnih mjera s ciljem zaštite ugovorenih prava i upozorava na gubitak vjerodostojnosti Vlade koja “kokošari” po pitanju troškova prijevoza

prijevoz_pravosudje

Službenica u pravosuđu ostala je novim tumaćenjem bez prijevoza u mjestu stanovanja i mjestu rada, a priznati su joj samo troškovi međumjesnog prijevoza

(SDLSN, 16. ožujka 2010.) Nakon što su policijski službenici koji koriste međumjesni prijevoz ostali “tanji” za prijevoz u mjestu stanovanja i mjestu rada, val rezanja troškova prijevoza prelio se i u pravosudna tijela.

sdlsn_www220Kako saznajemo, zahvaljujući od poslodavca nametnutom tumačenju odredbe Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike kojom je reguliran prijevoz od 7. prosinca prošle godine, bez dijela prijevoznih troškova ostali su i službenici u pravosuđu.
Ovih dana uručena su im nova rješenja u kojima im se, s pozivom na navedeno tumačenje Zajedničke komisije za tumačenje kolektivnog ugovora, uskraćuje prijevoz u mjestu stanovanja koje nije mjesto rada, kao i u mjestu rada.
Službenica koja nam je dostavila rješenje uskraćena je za 700 kuna troškova prijevoza mjesečno, a novim načinom obračuna prijevoza bit će oštećeni svi službenici koji ne stanuju u mjestu rada, odnosno koriste međumjesni prijevoz, a njih među 10.000 zaposlenih u pravosuđu ima mnogo.

scissorsUskraćivanje dijela troškova prijevoza najobičniji je falsifikat i prijevara organizirana od strane poslodavačkog dijela Zajedničke komisije, budući da u odredbi članka 59. Stavka 10. Kolektivnog ugovora stoji, citiramo:
Ako službenik i namještenik koji koristi međumjesni javni prijevoz, ima do najbliže stanice međumjesnog prijevoza više od 500 metara, ima pravo i na naknadu troškova mjesnog prijevoza prema kriteriju za mjesni javni prijevoz, sukladno stavcima 4., 5., 6. i 7. ovoga članka.“.
Naime, u tumačenju se tvrdi da službenici nemaju pravo na mjesni prijevoz u mjestu stanovanja, jer  Kolektivni ugovor poznaje samo kategoriju mjesnog prijevoza u mjestu rada, ali je iz citiranog stavka i više nego razvidno da službenicima pripada i pravo na mjesni prijevoz u mjestu stanovanja koje nije mjesto rada, budući da do stanice međumjesnog prijevoza službenik moradoći i od kuće, a ne samo od radnog mjesta.
SDLSN će stoga sindikatima državnih službi predložiti razmatranje zajedičkih sudskih i sindikalnih mjera s ciljem zaštite ugovorenih prava i upozorava na gubitak vjerodostojnosti Vlade koja “kokošari” po pitanju troškova prijevoza.