Pojačana sindikalna aktivnost u Zagrebačkoj županiji

Pojačana sindikalna aktivnost u Zagrebačkoj županiji

(SDLSN) Samobor, 25.10.2004.

Nakon stupanja na snagu novog Kolektivnog ugovora, potvrđenog na nedavno održanom referendumu, kao posljedica posebnog angažiranja sindikalnih aktivista u gotovo svim sredinama na području Zagrebačke županije, zabilježena je izuzetna sindikalna aktivnost,  te pojačan interes zaposlenika za rad Sindikata.

licitarsko_srceNavedeni interes je iskazan prije svega na način da je velik broj naših radnih kolega, koji dosad nisu bili članovi, potpisao pristupnice za ulazak u sindikalno članstvo (npr. samo u Samoboru oko 30-tak novih članova), a i u sredinama gdje dosad uopće nije bilo nikakvih sindikalnih aktivnosti zabilježeno je zanimanje za pristupanje u sindikalne redove.

U nekim sindikalnim podružnicama održane su izborne skupštine, te je povjerenje ukazano sindikalnim aktivistima iz neposredne radne sredine (Ivanić Grad), a pripreme za izbornu skupštinu i rekonstrukciju sindikalne podružnice traju ovih dana i u podružnici koja okuplja zaposlenike Ureda državne uprave u Zagrebačkoj županiji. Također, konstituirana je sindikalna podružnica u Jastrebarskom, čiji su članovi dosad djelovali djelovali u okviru narečene podružnice Ureda državne uprave, a tijekom idućeg mjeseca osnivačke skupštine bit će održane u Sv. Ivanu Zelini, Zaprešiću i Velikoj Gorici. Određene namjere za osnivanje sindikalne podružnice iskazuju i zaposlenici Općinskog suda u Samoboru (pristupnice su već potpisane!), a pojedine podružnice na našem području koje djeluju u okviru drugih sindikalnih središnjica iskazuju veliki interes za rad SDLSN RH, pa i za eventualni prelazak u naše redove. No, podrobnije o svemu bit će riječi kad navedene namjere prerastu u konkretne aktivnosti.

Na kraju treba reći da je počeo proces pregovaranja o Protokolu za potpisivanje Kolektivnog ugovora u Zagrebačkoj županiji (lokalni dio), te da su zabilježene i brojne druge aktivnosti na nivou samih podružnica, što sve zajedno iskazuje bogatu sindikalnu jesen na našem području, a za vjerovati je da će i u buduće biti tako.