Pokretanje prekršajnog postupka protiv odgovornih osoba u HZZ-u zbog onemogućavanja korištenja tjednog odmora

Pokretanje prekršajnog postupka protiv odgovornih osoba u HZZ-u zbog onemogućavanja korištenja tjednog odmora

mobbing11(SDLSN, 18. listopada) Nakon što je Sindikat u rujnu uputio prosvjed ravnateljici HZZ-a Sanji Crnković-Pozaić i Ministru rada i socijalne skrbi Davorku Vidoviću, zbog prakse Hrvatskog zavoda za zapošljavanje da u dane tjednog odmora (subota i nedjelja) organizira edukaciju za zaposlenike HZZ-a reagirala je inspekcija rada, kojoj je o tome proslijeđena informacija. U izvješću o obavljenom nadzoru u HZZ-u navodi se

Za prekršaj za koji se tereti, poslodavac - pravna osoba kaznit će se s 31.000 do 60.000 kuna, a poslodavac - odgovorna osoba pravne osobe s 4.000 do 6.000 kuna
Za prekršaj za koji se tereti, poslodavac – pravna osoba kaznit će se s 31.000 do 60.000 kuna, a poslodavac – odgovorna osoba pravne osobe s 4.000 do 6.000 kuna

kako je poslodavac time prekršio odredbu članka 38. Zakona o radu, odnosno članka 36. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike, kažnjiv po članku 228.a (teži prekršaji poslodavca) stavak 1. točka 9. i stavak 2. ZOR-a jer radnicima koji su u dane tjednog odmora radili, odnosno prisustvovali edukaciji nije omogućeno korištenje tjednog odmora u sljedećem tjednu.

Inspektor rada također upućuje Sindikat na članak 126. ZOR-a u kojem stoji da ukoliko radnici koji su prisustvovali edukaciji smatraju da im je poslodavac povrijedio neko pravo iz radnog odnosa mogu u roku od petnaest dana od saznanja za povredu prava zahtijevati od poslodavca ostvarenje tog prava, a ako poslodavac ne udovolji u tom zahtjevu u roku od petnaest dana od dostave zahtjeva zahtijevati ostvarenje toga prava pred nadležnim sudom, a vezano za neisplatu naknade na plaću za rad u dan tjednog odmora.

Izvješće Inspekcije rada možete pročitati pod opširnije…

HZZ_inspekcija1

HZZ_inspekcija2