POREZNA UPRAVA: Poslodavac i sindikat zajedno u radnoj skupini za izradu sistematizacije

POREZNA UPRAVA: Poslodavac i sindikat zajedno u radnoj skupini za izradu sistematizacije

Brautovic_povjerenstvo

(SDLSN, 28. prosinca) Povjerenstvo za izradu prijedloga sistematizacije Porezne uprave od devet članova, koje čini pet pročelnika područnih ureda, tajnik Porezne uprave i tri predstavnika sindikata (dva iz redova SDLSN i jedan iz SPUH-a), sastalo se danas po četvrti put.

Predstavnik SDLSN u povjerenstvu za izradu sistematizacije Porezne uprave Anton Brautović
Predstavnik SDLSN u povjerenstvu za izradu sistematizacije Porezne uprave Anton Brautović

Ovime je Porezna uprava na najbolji mogući način pokazala kako se surađuje sa sindikatima kao socijalnim partnerima, odnosno kako se stručni resursi sindikata mogu na najbolji mogući način iskoristiti pri izradi akata državnih tijela kojima se reguliraju prava iz rada i po osnovi rada službenika i namještenika.

Naime, iako odredba članka 79. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike nalaže obvezu čelnika državnog tijela da prije donošenja odluka važnih za položaj državnih službenika i namještenika mora o tome obavijestiti sindikat, te kao takvu odluku izrijekom navodi slučaj donošenja pravilnika o unutarnjem redu, uključivanje predstavnika sindikata u radne skupine za izradu takvih akata nije propisano.

thumbs_upStoga odluku čelnika Porezne uprave da predstavnike sindikata uključe u samu izradu Pravilnika o unutarnjem redu Porezne uprave ocjenjujemo kao korak naprijed u razvoju partnerskih odnosa između poslodavca i sindikata u Ministarstvu financija, a posebice stoga što se radi o dobroj praksi koja nadilazi standarde propisane Kolektivnim ugovorom.

Uz nadu da će se novom sistematizacijom unaprijediti status službenika i namještenika Porezne uprave, pohvaljujemo ovaj potez njezina ravnatelja Ivice Mladinea.

Palac gore Ivice!