POREZNA UPRAVA Sastanak sa sindikatima PU na temu unutarnjeg ustrojstva

POREZNA UPRAVA Sastanak sa sindikatima PU na temu unutarnjeg ustrojstva

Dana 29.04.2011 održan je u prostorijama Porezne uprave, Središnjeg ureda Zagreb, Avenija Vukovar 70, sa početkom u 11 h sastanak sindikata (SDLSN RH, Sindikata Porezne uprave Hrvatske i Sindikata Porezne uprave Hrvatske, Split) s poslodavcem.

sdlsn_www220Tema sastanka je Uredba o načelima za unutarnje ustrojstvo tijela državne uprave (NN broj 29/11) od 09.ožujka 2011.
Ustanovljeno je da je starom sistematizacijom u Poreznoj upravi bilo sistematizirano 4.942 radna mjesta, a novom 4.614 radnih mjesta. Stara sistematizacija smanjena je za 5 %, ali od sistematiziranih, a nepopunjenih radnih mjesta što znači da u novoj sistematizaciji nitko neće dobiti otkaz.
Na dan 29.04. 2011 u Poreznoj upravi zaposleno je 4.388 službenika i namještenika, od toga 4.308 na neodređteno vrijeme, 80 na određeno vrijeme. Ostaje nepopunjenih 226 radnih mjesta.

NAPOMINJEM, NITKO OD SLUŽBENIKA ZAPOSLENIH NA ODREĐENO VRIJEME NEĆE DOBITI OTKAZ.

U ovoj godini će možda biti primljeno 49 službenika, a od toga 30 sa VSS, 9 sa VŠS, 10 sa SSS.

Nepopunjena radna mjesta po Područnim uredima:

Sisak-2
Karlovac-5
Varaždin-1
koprivnica-1
Bjelovar-2
Rijeka-7
Gospić-5
Virovitica-5
Požega-3
Sl.Brod-3
Zadar-2
Osijek-11
Šibenik-2
Vukovar-2
Split-8
Pazin-1
Dubrovnik-1
Čakovec-1

Središni ured i Područni ured Zagreb, preostalo do ukupnog zbroja do 226, obzirm na činjenicu da sam Središni ured ima povećani obim posla npr. suradnja sa Svjetskom bankom.

Također smo obaviješteni da se u Zagrebu osniva Ispostava za velike i srednje poduzetnike, te da će u ovu Ispostavu preći 120 službenika iz drugih zagrebačkih ispostava.
Sindikati su također dali prijedlog da se mora raditi što više na edukaciji službenika, a ovisno o poslovima koje obavljaju.Inzistira se na cjeloživotnoj odnosno trajnoj edukaciji.
Sastanak je vođen konstruktivno, dani su brojni prijedlozi za poboljšanje rada Porezne uprave.

Sastanak je završio u 13,30 h.

Denis Buršić, SDLSN, predsjednik Odbora Porezne uprave