POREZNA UPRAVA: Sindikat podržao donošenje uredbe o koeficijentima i dodacima na plaću za službenike Porezne uprave

POREZNA UPRAVA: Sindikat podržao donošenje uredbe o koeficijentima i dodacima na plaću za službenike Porezne uprave

(SDLSN, 5. travnja) Predstavnici SDLSN susreli su se danas u Središnjem uredu Porezne uprave s pomoćnikom ravnatelja Željkom Glavašem i njegovim suradnicima kako bi razgovarali o položaju djelatnika ove službe koja je uz Carinsku upravu jedna od rijetkih koja puni državni proračun.

PU050405

Dvije su se strane složile kako se ova činjenica, na žalost, ne odražava na položaj zaposlenih u Poreznoj upravi kroz odgovarajuću valorizaciju u obliku koeficijenata radnih mjesta ili dodatke na uvjete rada.

Usporedbom koeficijenata radnih mjesta inspektora u Poreznoj upravi s koeficijentima inspektora u drugim državnim službama razvidno je kako porezni inspektori izgleda nisu na cijeni.

No i položaj ostalih zaposlenika Porezne uprave je takav da, ukoliko se nešto ne promijeni u dogledno vrijeme, može doći do ozbiljnih poremećaja u obavljanju temeljne zadaće ove službe.

Tako je i pomoćnik ravnatelja Glavaš potvrdio kako je za pretpostaviti da službenik s plaćom od 2.800 kuna nije motiviran za sukob s poreznim obveznicima i osiguranje financijske discipline, zbog čega i punjenje državnog proračuna može biti ugroženo.

Predsjednik SDLSN Ivica Ihas upoznao je predstavnike poslodavca o aktivnostima Sindikata na korekciji koeficijenata za sve državne službenike i namještenike u sklopu pregovora s Vladom u koje su uključeni sindikati potpisnici Kolektivnog ugovora.

Neovisno o tomu, Sindikat istovremeno podržava donošenje posebne uredbe kojom bi se utvrdili koeficijenti i dodaci na uvjete rada, te kriteriji i iznos dodatka za natprosječne rezultate u radu za službenike Porezne uprave.

S time u svezi Sindikat je predložio održavanje sastanka s ministrom financija na kojem bi sudjelovala oba sindikata koja djeluju u Poreznoj upravi, s ciljem davanja prijedloga i podrške što skorijem donošenju podzakonskih akata kojima bi se konačno popravio položaj službenika Porezne uprave.

Ihas je naznačio razliku između djelovanja SDLSN i Sindikata porezne uprave Hrvatske, ukazavši na činjenicu da su se sindikati potpisnici Kolektivnog ugovora obvezali na socijalni mir za vrijeme važenja Kolektivnog ugovora. To ne znači nemogućnost provedbe određenih sindikalnih i industrijskih akcija kao oblika pritiska, ali nameće i ogovornost glede posljedica pozivanja i organizacije štrajka u Poreznoj upravi.

Tako i anketiranje zaposlenika Porezne uprave o tome jesu li za zamrzavanje plaća službenika ne predstavlja drugo do li manipulaciju, budući da eventualni nacionalni sporazum o politici plaća ne predviđa zamrzavanje plaća, već usklađivanje rasta plaća s jednim ili više složenih pokazatelja. To je naravno moralo biti jasno i organizatorima ankete, budući da je i predstavnik njihove središnjice ima na raspolaganju, kao član GSV-a, sve relevantne informacije.

Stav SDLSN-a glede nacionalnog sporazuma jest taj da je prije usklađivanja rasta plaća na nacionalnoj razini potrebno izjednačiti startne pozicije državnih službenika s onima zaposlenika u javnim službama i javnim poduzećima.

Na sastanku je bilo riječi i o nacrtu prijedloga sistematizacije, te zdravstvenim pregledima djelatnika.