Porezna uprava traži podatke o nacionalnosti i sindikalnom članstvu

podaci_PU_ipress230511

Objavljeno: 23.05.2011. | 20:49

Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika Republike Hrvatske zatražio je žurno postupanje Agencije za zaštitu osobnih podataka jer Porezna uprava od zaposlenih u javnom sektoru traži podatke o nacionalnosti i sindikalnom članstvu, čije je prikupljanje, kao osobnih podataka, zabranjeno Ustavom i Zakonom o zaštiti osobnih podataka.

ipress_logoČlanovi su upozorili sindikalnu središnjicu da Središnji ured Porezne uprave, pozivajući se na svoje obveze prema Zakona o registru zaposlenih u javnom sektoru, od službenika i namještenika dopisom od 19. svibnja traži ispunjavanje obrasca osobnog očevidnika, u koji su uvrštena i navedena pitanja.

Međutim, navode u Sindikatu, Ustav člankom 37. stavkom 1. uređuje da se “svakome jamči sigurnost i tajnost osobnih podataka. Bez privole ispitanika, osobni se podaci mogu prikupljati, obrađivati i koristiti uz uvjete određene zakonom”, dok Zakon o zaštiti osobnih podataka, člankom 8., stavkom 1. utvrđuje da je “zabranjeno prikupljanje i daljnja obrada osobnih podataka koji se odnose na rasno ili etničko podrijetlo, politička stajališta, vjerska ili druga uvjerenja, sindikalno članstvo, zdravlje ili spolni život i osobnih podataka o kaznenom i prekršajnom postupku”.

– Budući da Zakon o Registru zaposlenih u javnom sektoru, Uredba o sadržaju, načinu prikupljanja i obrade, te mjerama zaštite podataka u Registru zaposlenih u javnom sektoru i Uredba o sadržaju i nacinu vođenja osobnih očevidnika i Središnjeg popisa državnih službenika i namještenika ne predviđaju prikupljanje osobnih podataka o nacionalnosti (govori se o “slobodnom izjašnjavanju”, odnosno “izjašnjavanju u skladu s posebnim zakonom”) i sindikalnom članstvu, državni tajnik i ravnatelj Porezne uprave Ivica Mladineo je svojim dopisom dezinformirao rukovodeće službenike i službenike i namještenike te zatražio nezakonito prikupljanje osobnih podataka zaposlenika. S time u svezi Sindikat traži od Agencije za zaštitu osobnih podataka žurnu provedbu nadzora nad postupanjem Porezne uprave te trenutno zaustavljanje neovlaštenog i nezakonitog prikupljanja osobnih podataka, stoji u zahtjevu Sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika koji potpisuje glavni tajnik Siniša Kuhar. (MBM)

Sindikat: nezakonito prikupljanje osobnih podataka

Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika zatražio je danas od Agencije za zaštitu osobnih podataka žurnu provedbu nadzora nad postupanjem Porezne uprave koja od službenika i namještenika traži ispunjavanje obrasca osobnog očevidnika koji sadrži i podatke o nacionalnosti i sindikalnom članstvu, te traži trenutno zaustavljanje neovlaštenog i nezakonitog prikupljanja osobnih podataka.

monitor_hrSindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika Republike Hrvatske navodi kako je upozoren od članova Sindikata na dopis Središnjeg ureda Porezne uprave od 19. svibnja ove godine kojim se od službenika i namještenika traži ispunjavanje obrasca osobnog očevidnika.

U dopisu se poziva na obveze Porezne uprave iz Zakona o registru zaposlenih u javnom sektoru, odnosno Uredbe o sadržaju, načinu prikupljanja i obrade, te mjerama zaštite podataka u registru zaposlenih u javnom sektoru.

stop_hand_signalMeđutim, navode iz Sindikata, podaci koji se traže (prikupljaju) od službenika i namještenika u priloženom obrascu sadrže i podatke poput podataka o nacionalnosti i sindikalnom članstvu, čije je prikupljanje, kao osobnih podataka, zabranjeno Ustavom Republike Hrvatske i Zakonom o zaštiti osobnih podataka.

Budući da Zakon o Registru zaposlenih u javnom sektoru, Uredba o sadržaju, načinu prikupljanja i obrade, te mjerama zaštite podataka u Registru zaposlenih u javnom sektoru i Uredba o sadržaju i načinu vođenja osobnih očevidnika i Središnjeg popisa državnih službenika i namještenika ne predviđaju prikupljanje osobnih podataka o nacionalnosti i sindikalnom članstvu, državni tajnik i ravnatelj Porezne uprave Ivica Mladineo je svojim dopisom dezinformirao rukovodne službenike i službenike i namještenike te zatražio nezakonito prikupljanje osobnih podataka zaposlenika, tvrde u Sindikatu.

S time u vezi Sindikat traži od Agencije za zaštitu osobnih podataka žurnu provedbu nadzora nad postupanjem Porezne uprave te trenutno zaustavljanje neovlaštenog i nezakonitog prikupljanja osobnih podataka.

Pročitajte još…