Porezna uprava vraća se na županijski ustroj područnih ureda

REGIONALNI vs ŽUPANIJSKI USTROJ
Porezna uprava vraća županijski ustroj područnih ureda

Sindikat je u više navrata upozoravao na neprihvatljivu praksu mijenjanja i napuštanja županijskog ustroja kroz ustrojavanje državne uprave po načelu nekoliko većih regija, smatrajući da državni aparat treba biti usklađen s važećim teritorijalnim ustrojem

porezna_vizija

Iako mrežne stranice Porezne uprave sugeriraju “jasnu viziju” njezina ustroja, ona se mijenja od vlade do vlade

(SDLSN, 2. studenoga 2016.) Trend organiziranja državne uprave na način koji ne slijedi važeći teritorijalni – županijski ustroj, nego počiva na podjeli hrvatske na nekoliko većih regija, sudeći po Nacrtu prijedloga Zakona o Poreznoj upravi koji je dostavljen na mišljenje sindikatima koji djeluju u ovoj upravnoj organizaciji Ministarstva financija, više nije općeprihvaćen model ustroja državne uprave.

sdlsn_www220Naime, ovim se nacrtom predviđa ustrojavanje područnih ureda Porezne uprave “u pravilu za područje jedne županije, odnosno Grada Zagreba”, čime se napušta za vrijeme Milanovićeve Vlade provedeno okrupnjavanje područnih ureda na Područni ured Zagreb, Područni ured Središnja Hrvatska, Područni ured Sjeverna Hrvatska, Područni ured Slavonija i Baranja, Područni ured Istra, Hrvatsko primorje, Gorski kotar i Lika i Područni ured Dalmacija.

porezna_novi_ustroj_prijedlog

Novi Zakon o Poreznoj upravi vratio bi područne urede po županijama

Sindikat podsjeća kako je sličan regionalni ustroj 2014. godine pokušao uvesti i tadašnji ministar uprave Arsen Bauk, čije je ministarstvo čak izradilo i nacrt konačnog prijedloga Zakona o sustavu državne uprave, kojim je bilo predviđeno ustrojavanje ureda državne uprave za područje više županija, čime je 20 ureda državne uprave u županijama trebalo zamijeniti pet ureda državne uprave za Dalmaciju, Slavoniju i Baranju, Središnju hrvatsku, Istru, Hrvatsko primorje, Gorski kotar i Liku te Sjeverozapadnu Hrvatsku, ali takav prijedlog nije naišao na potporu SDP-ovih koalicijskih partnera – IDS-a i HNS-a, a izazvao je trvenja i u samom SDP-u.
Hoće li nakon preustroja Porezne uprave po županijskom modelu sličan scenarij doživjeti i Carinska uprava, koja je danas organizirana kroz četiri područna carinska ureda – Zagreb, Rijeka, Osijek i Split, a posebno od starog i novog ministra unutarnjih poslova, Vlahe Orepića, najavljivana reorganizacija Ministarstva unutarnjih poslova pod motom “prevelika glava i pretanke noge”, koja bi trebala 20 sadašnjih policijskih uprava svesti na četiri regionalne uprave i posebnu, Zagrebačku, tek će se vidjeti.
Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika RH u više je navrata upozoravao na neprihvatljivu praksu mijenjanja i napuštanja važećeg županijskog teritorijalnog ustroja kroz ustrojavanje državne uprave po načelu nekoliko većih regija, smatrajući da državni aparat treba biti usklađen s važećim teritorijalnim ustrojem.
Ukoliko Hrvatska u budućnosti umjesto županija uvede regije, Sindikat će podržati ustroj državne uprave koji slijedi logiku takve administrativne podjele, no dok se to ne dogodi politika ne bi trebala na ovakav način potkopavati teritorijalnu podjelu za čiju promjenu nema političke volje, snage i konsenzusa. S. Kuhar