Potpisan Dodatak I. Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike

Potpisan Dodatak I. Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike


(SDLSN, 21. prosinca 2018.) Danas su u Ministarstvu rada i mirovinskoga sustava predstavnici Vlade i reprezentativnih sindikata državnih službi  – ministar Marko Pavić, predsjednik Sindikata policije Hrvatske Dubravko Jagić, predsjednik Nezavisnog sindikata MUP-a Zdravko Lončar  i predsjednik Sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika RH Boris Pleša, potpisali Dodatak I. Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike, kojim je ugovoreno povećanje osnovice za plaće državnih službenika i namještenika od 3 posto od 1. siječnja 2019. godine, te za dodatnih 2 posto od 1. rujna 2019. godine.

Visina osnovice za izračun plaće u 2019. godini iznosit će od 1. siječnja do 31. kolovoza 2019. godine 5.584,19 kuna bruto, a od 1. rujna 2019. godine pa nadalje 5.695,87 kuna bruto.

Dodatkom je pored povećanja osnovice predviđeno da će se o visini jednokratnih materijalnih prava (regres, dar za Sv. Nikolu i nagrada za božićne blagdane), ponovno pregovarati u prvoj polovini 2019. godine, najkasnije prije donošenja smjernica ekonomske fiskalne politike za naredno razdoblje. S. Kuhar