POTPISAN DODATAK Ib. KOLEKTIVNOM UGOVORU ZA DRŽAVNE SLUŽBENIKE I NAMJEŠTENIKE

POTPISAN DODATAK Ib. KOLEKTIVNOM UGOVORU ZA DRŽAVNE SLUŽBENIKE I NAMJEŠTENIKE

PA010099_final

(SDLSN, 1. listopada) Na današnjem sastanku pregovaračkih odbora Vlade RH i sindikata državnih službi potpisan je Dodatak Ib. Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike i Protokol o pregovorima za sklapanje Kolektivnog ugovora. Dodatkom je utvrđena obveza Vlade na isplatu božićnice u iznosu od 1.000 kuna do 31. prosinca 2003.g., kao i dara za djecu u iznosu od 400 kuna. Pregovori će se nastaviti idući tjedan kada će na dnevnom redu biti aneks kolektivnog ugovora za prva četiri mjeseca iduće godine, osnovica plaće, naknada za odvojeni život, dnevnica i dopunsko zdravstveno osiguranje.

DRŽAVNIM SLUŽBENICIMA BOŽIĆNICA OD 1.000 KUNA I DAR ZA DJECU OD 400 KUNA

hina_logo

ZAGREB, 1. listopada (Hina) – Vlada i sindikati državnih službi potpisali su danas dodatak Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike kojim je utvrđena isplata 1.000 kuna božićnice i 400 kuna dara za djecu. Božićnica i dar za djecu isplatit će se najkasnije do 31. prosinca ove godine, priopćio je Vladin Ured za odnose s javnošću. Dogovoreno je također da će trajanje važećeg Kolektivnog ugovora za državne službenike biti produženo do 1. travnja 2004. godine. (Hina) pp/md md

Vlada

1.10.2003. – Potpisan Dodatak Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike o isplati božićnice i dara za djecu – Priopćenje za javnost

Na današnjem sastanku pregovaračkih odbora sindikata državnih službi i Vlade Republike Hrvatske potpisan je Dodatak Ib. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike kojim je utvrđen iznos i isplata božićnice i dara za djecu.

Pregovarački odbori dogovorili su se danas oko iznosa godišnje nagrade za božićne blagdane u  iznosu od 1.000,00 kuna te dara za djecu u prigodi Dana svetog Nikole u iznosu od 400,00 kuna koji će se službenicima i namještenicima isplatiti najkasnije do 31. prosinca 2003. godine.

Dogovoreno je također da će se sklopiti Dodatak Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike kojim će biti određeno produženo trajanje važećeg Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike do 1. travnja 2004. godine.

Dodatak Ib. i Protokol možete pročitati pod opširnije…

DodatakIb_1

DodatakIb_2

ProtokolKU_1

ProtokolKU_2

ProtokolKU_3