Potpisan Kolektivni ugovor za državne službenike

SLIJEDI RUNDA O BOŽIĆNICI I REGRESU
Potpisan Kolektivni ugovor za državne službenike

ku_sd030813

(SLOBODNA DALMACIJA, 3. kolovoza 2013.) Predstavnici vlade i Sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika, Sinidkata policije te Nezavisnog sindikata djelatnika MUP-a potpisali su danas Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike i Dodatak I Kolektivnom ugovoru koji su sadržajno istovjetni dosadašnjem kolektivnom ugovoru i njegovu dodatku, izuzev u dijelu odredbi koje se odnose na naknadu prijevoza i jubilarnu nagradu.

SD_logo240U tom su dijelu prava državnih službenika i namještenika izjednačena s pravima službenika i namještenika u javnim službama koja su povoljnije uređena Temeljnim kolektivnim ugovorom za službenike i namještenike u javnim službama.

Sindikati ističu kako će se u skladu s potpisanim zaposlenima u državnim službama do kraja ove godine jubilarna nagrada isplaćivati temeljem osnovice od 500 kuna za svakih pet godina staža provedenih u državnoj službi, a ne temeljem osnovice od 900 kuna za svakih 10, 20, 30 i 40 godina staža.

Naknada za prijevoz na posao povoljnije je riješena u dijelu koji se odnosi na mogućnosti isplate akontacije u visini 50 posto utvrđene naknade za prijevoz, za zaposlenike koji ne mogu ili ne koriste međumjesni prijevoz nego na posao dolaze automobilom ili nekim drugim prijevoznim sredstvom i za to primaju 0,75 kuna po kilometru, odnosno na posao putuju više od 100 kilometara temeljem posebne odluke nadležnog ministra.

Ugrađena je i odredba prema kojoj službenici i i namještenici koji rade na plovilu odnosno na izdvojenom mjestu na otoku ostvaruju pravo na terenski rad, ako plovilo ili mjesto na otoku ne smiju zbog prirode posla napuštati najmanje 24 sata.

“Drago mi je da se socijalni dijalog koji je u početku bio malo usporen razvija dobro. To je dokaz da socijalni dijalog u vladi postoji i kad imamo razumne sugovornike dogovor se brzo postigne”, naglasio je ministar rada i mirovinskog sustava Mirando Mrsić koji je Ugovor potpisao u ime vlade. Mrsić je također obećao i kako će vlada pregovarati i razgovarati i ubuduće za stolom te neće biti tajnih sastanaka.

S vladom će, tememljem zakona o reprezentativnosti, ubuduće pregovarati tri sindikata reprezentativna za državne službenike i namještenike, koji su potpisnici današnjeg Ugovora.

“Nas opet očekuju pregovori o isplati Božićnice i regresa za 2014. te se nadam se da ćemo se i u tim pregovorima ponašati kao i do sada s međusobnim uvažavanjem ali i uvažavanjem ekonomske situacije u državi”, uvjeren je Mrsić.

Čelnik Sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika Boris Pleša naglasio je kako sindikatima osim terminološke usklađenosti važno je i da primjena dogovorenih odredbi bude istovremena i identična.

Pročitajte još…

Potpisan Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike

ku_vladahr030813

(www.vlada.hr, 3. kolovoza 2013.) “Drago mi je da smo vrlo brzo postigli sporazum”, rekao je danas u Banskim dvorima ministar rada i mirovinskoga sustava Mirando Mrsić na potpisivanju Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike i Dodatka I. Kolektivnom ugovoru. U ime Vlade Kolektivni ugovor i Dodatak potpisao je ministar Mrsić, a u ime sindikata predsjednik Sindikata policije Hrvatske Dubravko Jagić, predsjednik Sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika Republike Hrvatske Boris Pleša i predsjednik Nezavisnog sindikata djelatnika Ministarstva unutarnjih poslova Zdravko Lončar.

Vlada_RH_logoIzmjenama potpisanog ugovora i njegovog dodatka uskladila su se prava državnih službenika i namještenika s pravima službenika i namještenika u javnim službama, koja su povoljnije uređena Temeljnim ugovorom za službenike i namještenike u javnim službama. “Drago mi je da se socijalni dijalog, koji je bio u početku malo usporen, odvija vrlo dobro. To je dokaz da socijalni dijalog u Vladi postoji i da imamo razumne sudionike i s jedne i druge strane. Vlada će i ubuduće pregovarati i razgovarati, sve će biti na stolu, neće biti nikakvih tajnih dogovora ili osobnih sastanaka. Sve što imamo za reći jedni drugima ćemo reći za ovim stolom”, rekao je ministar Mrsić. Dodao je da Vladu i tri reprezentativna sindikata uskoro očekuju pregovori oko isplate božićnica i regresa za 2014. godinu te da se nada da će se i taj dogovor vrlo brzo postići.

Govoreći u ime sindikata, Boris Pleša kazao je da su se ovim potpisom terminološki uskladile sve odredbe Kolektivnog ugovora za javne službe i Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike. “Nama kao reprezentativnim sindikatima u državnim službama važno je naglasiti da je, osim terminološke usklađenosti s temeljnim ugovorom javnih službi, potrebno da primjena bude istovremena, jer sad imamo situaciju da u nekim područjima javnih službi još nisu usklađeni temeljni kolektivni i granski ugovori, pa se isplaćuju putni troškovi drugačije nego što se ovdje dogovori”, zaključio je predsjednik sindikata Pleša.

SLIJEDE RAZGOVORI O BOŽIĆNICI
Potpisan kolektivni ugovor, Mrsić: Nema tajnih dogovora

ku_vl030813

– Drago mi je da smo vrlo brzo postigli sporazum o izmjenama temeljnog kolektivnog za državne službenike i namještenike. Uskladili smo ga sa temeljnim kolektivnim ugovorom za javne službe – kazao je ministar rada Mirando Mrsić.

Piše: i.kri/VLM

(VEČERNJI LIST, 3. kolovoza 2013.) Vlada i predstavnici sindikata potpisali su kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike.

vl_logo180909– Drago mi je da smo vrlo brzo postigli sporazum o izmjenama temeljnog kolektivnog za državne službenike i namještenike. Uskladili smo ga sa temeljnim kolektivnim ugovorom za javne službe – kazao je ministar rada Mirando Mrsić te dodao kako mu je drago što se socijalni dijalog, “koji je ranije bio malo usporen”, razvija dobro.

“Dokaz da socijalni dijalog u Vladi postoji”

– Ovo je jedan dokaz da socijalni dijalog u Vladi postoji i da kada imamo razumne sudionike i s jedne i druge strane i tada se dogovor vrlo brzo postigne – rekao je Mrsić i dodao da će Vlada i dalje pregovarati i razgovarati te da će sve biti “na stolu i neće biti nikakvih tajnih dogovora i posebnih sastanaka”.

Najavio je da ih sa ista tri sindikata, koji su reprezentativni za državne službenike, očekuju pregovarati o isplati božićnice i regresa za 2014. godinu.

Nakon potpisivanja u Vladi, predstavnici sindikata poslali su priopćenje koje prenosimo u cijelosti:

“Pregovarački odbor sindikata državnih službi sastavljen od sindikata čiju je reprezentativnost za kolektivno pregovaranje rješenjem od 13. lipnja 2013. godine utvrdilo Povjerenstvo za utvrđivanje reprezentativnosti, potpisao je danas s Vladom Republike Hrvatske novi Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike i Dodatak I. Kolektivnom ugovoru.

Potpisani ugovor i njegov dodatak sadržajno su istovjetni dosadašnjem kolektivnom ugovoru i njegovom dodatku, izuzev u dijelu odredbi koje se odnose na naknadu prijevoza i jubilarnu nagradu, u kojem su prava državnih službenika i namještenika izjednačena s pravima službenika i namještenika u javnim službama koja su povoljnije uređena Temeljnim kolektivnim ugovorom za službenike i namještenike u javnim službama.

Tako će se zaposlenima u državnim službama do kraja 2013. godine jubilarna nagrada isplaćivati temeljem osnovice od 500 kuna za svakih pet godina staža provedenih u državnoj službi, a ne temeljem osnovice od 900 kuna za svakih 10, 20, 30 i 40 godina staža.

Naknada za prijevoz na posao i s posla povoljnije je riješena u dijelu koji se odnosi na mogućnost isplate akontacije u visini 50 posto utvrđene naknade za prijevoz, za zaposlenike koji ne mogu (jer nije organiziran) ili ne koriste međumjesni prijevoz, već na posao dolaze automobilom ili drugim prijevoznim sredstvom i za to primaju 0,75 kuna po kilometru, odnosno na posao putuju više od 100 kilometara temeljem posebne odluke nadležnog ministra.

Također, ugrađena je odredba po kojoj službenici i namještenici koji rade na plovilu, odnosno na izdvojenom mjestu na otoku, ostvaruju pravo na terenski rad, ako plovilo odnosno izdvojeno mjesto rada na otoku, zbog naravi posla ne smije ili ne može napustiti najmanje 24 sata.

Međutim, iako je ovime provedeno izjednačavanje prava u kolektivnim ugovorima na razini državnih i javnih službi, ono faktično ne znači i da je do njega došlo, budući da se restriktivna odredba o naknadi prijevoza ugovorena TKU-om za javne službe u praksi još uvijek ne primjenjuje zbog neusklađenosti granskih kolektivnih ugovora i TKU-a, te Pregovarački odbor sindikata državnih službi skreće pozornost na potrebu usklađivanja prava iz kolektivnih ugovora ne samo na razini njihova propisivanja, već i na razini primjene.

Sindikati državnih službi će stoga ubuduće inzistirati na tome da se rješenje ugovorena kolektivnim ugovorima na razini državnih i javnih službi ugovaraju i primjenjuju usklađeno i istovremeno, kako se ne bi ponovila situacija u kojoj zaposleni u državnim službama već gotovo godinu dana primaju umanjenu naknadu prijevoza, dok se takvo rješenje dogovoreno TKU-om na razini javnih službi još uvijek ne primjenjuje.

Iako je usklađivanje prava zaposlenih u državnim i javnim službama bilo dogovoreno odmah nakon potpisivanja TKU za javne službe, ono se dosad nije realiziralo zbog promijenjenih uvjeta kolektivnog pregovaranja utvrđenih Zakonom o kriterijima za sudjelovanje u tripartitnim tijelima i reprezentativnosti za kolektivno pregovaranje i u međuvremenu pokrenutog postupka radi utvrđivanja reprezentativnosti za sklapanje kolektivnog ugovora za državne službenike pred nadležnim povjerenstvom, po čijem je okončanju od strane reprezentativnih sindikata 23. srpnja formiran Pregovarački odbor sindikata državnih službi, a od strane Vlade 4. srpnja 2013. godine, čime su stvoreni zakonski preduvjeti za zaključenje Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike i Dodatka I. ovom Ugovoru”