POTPISAN KOLEKTIVNI UGOVOR ZA GRAD DONJI MIHOLJAC

POTPISAN KOLEKTIVNI UGOVOR ZA GRAD DONJI MIHOLJAC

(SDLSN, 13. srpnja) Gradonačelnik Donjeg Miholjca Edurad Šrajer i predsjednik SDLSN Ivica Ihas danas su u prekrasnom zdanju dvorca Mailath potpisali Kolektivni ugovor za djelatnike u Gradskoj upravi Grada Donjeg Miholjca.

Ovim ugovorom utvrđena su prava i obveze iz rada i po osnovi rada djelatnika upravnih tijela Grada, a potpisani ugovor označio je uvođenje najviših demokratskih standarada u uređenju radnih odnosa koji se, kako je naglasio predsjednik Ihas, više nikad neće spustiti na razinu pravilnika o radu.

Dvorac_130705Ihas je naglasio vrijednost kolektivnog ugovora kao dvostranog pravnog akta koji djelatnicima Gradske uprave jamči prava na način koji je daleko čvršći od dosadašnjeg pravilnika o radu koji je poslodavac mogao jednostrano izmijeniti kad mu je to odgovaralo. Međutim, dodao je Ihas, prava iz kolektivnog ugovora neodvojivo su vezana i s odgovornošću u radu službenika gradske uprave.

Zadovoljstvo zbog potpisanog kolektivnog ugovora iskazao je i gradonačelnik Šrajer, rekavši kako je Donji Miholjaca sada postao primjer kako treba uređivati odnose socijalnih partnera u lokalnoj samoupravi.

No vjerojatno je najzadovoljnija sklapanjem kolektivnog ugovora bila sindikalna povjerenica SDLSN u Gradskoj upravi Donjeg Miholjca Silvija Stojić, zbog čije je građanske hrabrosti i inicijative i osnovana ova podružnica Sindikata i to u vrijeme kad su gradski službenici svoja prava iz rada morali potraživati sudskim putem.

Stoga je potpisivanje ugovora rezultat njene ustrajnosti da kroz socijalni dijalog uvjeri poslodavca kako kolektivni ugovor predstavlja obostrani interes.

Na sreću, u osobi gradonačelnika Šrajera našla je osobu s odgovarajućom socijalnom osjetljivošću za potrebe gradskih službenika. Čestitamo im.

Edo_Silvija130705