Potpisan kolektivni ugovor za Pleter-usluge

Potpisan kolektivni ugovor za Pleter-usluge

pleter_ku2_050116

(www.pleter-usluge.hr) Nakon uspješnog kolektivnog pregovaranja između Trgovačkog društva “Pleter – usluge” d.o.o. i Sindikata djelatnika u vojsci i državnim službama, pleter_logo2016Sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika RH i Sindikata turizma i usluga Hrvatske postignut je dogovor te je usuglašen tekst Kolektivnog ugovora kojim se uređuju prava svih radnika u Društvu.

pleter_ku050116

Dana 5. siječnja 2016. godine održano je svečano potpisivanje Kolektivnog ugovora za zaposlene u Trgovačkom društvu “Pleter – usluge” d.o.o. koji je potpisao predsjednik Uprave Društva mr.sc. Marijan Mareković, predsjednik Sindikata djelatnika u vojsci i državnim službama g. Radomir Delić, predstavnica Sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika RH gđa. Nina Pejanović te tajnica Sindikata turizma i usluga RH gđa. Ljubomira Lončar. Kolektivni ugovor primjenjuje se od 1.siječnja 2016. godine, a vrijedit će naredne četiri godine. Kolektivni ugovor bit će objavljen u skladu sa Pravilnikom o načinu objave kolektivnih ugovora.