Potpisan novi kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike

Potpisan novi kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike

KUDSiN310708-007

ZAGREB, 31. srpnja 2008. (Hina) – Potpredsjednica Vlade Jadranka Kosor i predstavnici sedam sindikata državnih službenika i namještenika potpisali su danas granski kolektivni ugovor za naredno četverogodišnje razdoblje.

hina_print_logo“Mislimo da ćemo ovim kolektivnim ugovorom i novim zakonom o plaćama u javnoj službi te nizom reformi koje provodi Središnji državni ured za upravu dobiti dobro plaćenog, za rad motiviranog državnog službenika”, rekla je Kosor nakon potpisivanja.

Naglasila je da novi kolektivni ugovor nije ukinuo ni umanjio ni jedno pravo iz ugovora potpisanog prije četiri godine, a da su neka prava i povećana.

KUDSiN310708_PlesaPodsjetila je da je pred socijalnim partnerima još jedan veliki posao – dovršavanje prijedloga zakona o plaćama u javnoj službi, koji bi trebao biti gotov do kraja ove, a na snagu stupiti početkom srpnja iduće godine.

Kosor je kazala da su u projekcijama državnog proračuna za iduću godinu u tu svrhu predviđene gotovo 2,2 milijarde kuna.

U ime sindikata, Vladi je na konstruktivnom pregovaranju zahvalio predstavnik Sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika Boris Pleša, koji je istaknuo da je potpisivanje novog kolektivnog ugovora dokazalo dobru suradnju i odgovornost socijalnih partnera.

“Imali smo dobar kolektivni ugovor, a nastojali smo ga i poboljšati, u segmentima u kojima je to bilo realno”, rekao je Pleša.

Naglasio je da je novi kolektivni ugovor podigao razinu prava državnih službenika i namještenika, da je ugovorena pravna zaštita tuženim inspektorima, ujednačeni kriteriji za prekovremeni rad i uvedena obveza sistematskog pregleda za službenike jednom u dvije godine.

Pročitajte još…

KU310708_HRT2

KU310708_HRT

KU310708_VJclanak

Ugovor jamči sva dosadašnja prava – niti jedno nije ukinuto, niti smanjeno, nego su prava čak povećana, istaknula je potpredsjednica Vlade Jadranka Kosor

ZAGREB – Potpredsjednica Vlade Jadranka Kosor u četvrtak je u ime Vlade potpisala novi kolektivni ugovor s predstavnicima sedam sindikata državnih službenika i namještenika kojim se definiraju prava radnika u narednih četiri godine.
“Mislim da je ovo dobar kolektivni ugovor koji jamči sva dosadašnja prava – niti jedno nije ukinuto, niti smanjeno, nego su prava čak povećana. Ovo je temelj dobre suradnje i u buduće”, istaknula je Jadranka Kosor.
Najavila je i da će do kraja godine biti gotov novi prijedlog Zakona o plaćama u javnoj službi a za to se već sada osiguralo gotovo 2,18 milijardi kuna. Novi će se Zakon primjenjivati od srpnja 2009. godine.
Inače, novopotpisani kolektivni ugovor jamči, između ostalog, povećanje osnovice plaće službenicima za šest posto, sistematski pregled svake tri godine, naknadu troškova putovanja ako bi se službenik morao radi posla vratiti prijevremeno s godišnjeg odmora i drugo.
“Smatramo da ćemo novim kolektivnim ugovorom i novim Zakonom o plaćama u javnoj službi te nizom reformi Središnjeg državnog ureda za upravu, dobiti dobro plaćenog i motiviranog državnog službenika, koji će se za dobar rad unaprjeđivati i biti uzor drugima”, kazala je potpredsjednica Vlade.
Predstavnik Sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika, Boris Pleša, zahvalio se Vladi na konstruktivnom djelovanju, ističući da je potpisivanje ugovora potvrda dobre suradnje.
“I prije smo imali dobar kolektivni ugovor ali smo držali da ga možemo poboljšati. Ovime smo podigli za stepenicu prava i zaštitu službenika”, kazao je Pleša. Posebno je istaknuo bitnim što je dogovorena pravna zaštita nekih službenika, kao što su to inspektori protiv kojih se eventualno diže sudska tužba.
Dodao je kako se novim ugovorom ujednačio i kriterij za prekovremeni rad, a ugovor je omogućio i zaštitu zdravlja službenika preventivnim pregledima.
Katarina Dimitrijević Hrnjkaš