Potpisane Izmjene Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike

Potpisane Izmjene Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike

(SDLSN, 1. veljače 2018.) Danas su u Ministarstvu rada i mirovinskoga sustava potpisane Izmjene Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike, kojima su u ovaj akt ugrađene povoljnosti koje su ranije ugovorene Temeljenim kolektivnim ugovorom za službenike i namještenike u javnim službama.

Potpisivanju je prethodilo donošenje zaključka o prihvaćanju Nacrta izmjena Kolektivnog ugovora, koji je Vlada usvojila na današnjoj sjednici, a u kojem se navodi i sljedeće:

“Temeljnim kolektivnim ugovorom za javne i službenike i namještenike (Narodne novine, broj 128/2017, u nastavku: TKU), koji je Vlada Republike Hrvatske 7. prosinca 2017. godine sklopila sa reprezentativnim sindikatima javnih službi, određena prava zaposlenika ugovorena su povoljnije te bi ih slijedom Kolektivnoga ugovora trebalo primjenjivati kao povoljnija i na državne službenike i namještenike. Radi izjednačavanja položaja svih zaposlenih u državnoj i javnim službama za čije se plaće i druga materijalna prava sredstva osiguravaju u državnom proračunu, odnosno, riznici prema posebnom propisu, te postizanja pravne sigurnosti i omogućavanja boljih uvjeta za rad Povjerenstva za tumačenje Kolektivnoga ugovora, potrebno je na jednak način uskladiti odredbe Kolektivnoga ugovora s odredbama TKU, a koje su isto ugovoreno pravo regulirale povoljnije za zaposlenike, a radi se o slijedećim pravima:
– dodatak za znanstveni stupanj ostvaruju svi službenici neovisno da li je isti u funkciji radnog mjesta ili nije,
– naknada za bolovanje do 42 dana od 85% izračunavat će se, ne kao do sada od osnovne plaće, već od isplaćene plaće u prethodna tri mjeseca,
– naknada za troškove prijevoza, koja se s dosadašnjeg iznosa od 0,75 kuna po 1 kilometru utvrđuje u iznosu od 1,00 kuna,
– pravo na sistematski pregled će zaposleni stariji od 50 godina ostvarivati svake 2 godine.
Ujedno su ovim izmjenama ispravljene pogreške u tekstu sklopljenoga ugovora nastale u prijepisu.”.

 

Pročitajte još…