Povećana materijalna prava zaposlenih u upravnim tijelima Grada Petrinje

Petrinja, 4. listopada 2022. – Izboreno novo povećanje materijalnih prava službenika i namještenika. Kolektivnim ugovorom za službenike i namještenike u upravnim tijelima Grada Petrinje, što su ga sklopili SDLSN RH i Grad Petrinja, dogovoreno je, među ostalim, povećanje božićnice i to s 500,00 na 1.000,00 kuna.

S obzirom na povećani obim posla koji se obavlja u gradskoj upravi Grada Petrinje, a koji je nastao uslijed potresa, dogovoreno je i da će poslodavac službenicima i namještenicima tijekom godine isplatiti tri nagrade za uspješnost u radu – 1.000,00 kuna pojedinačno, odnosno sveukupno 3.000,00 kuna.

Nagrada će se isplatiti službenicima i namještenicima koji su u razdoblju koje prethodi isplati bili prisutni na radnom mjestu više od 80 posto vremena. Pod terminom – prisutnost na radnom mjestu – ubrajaju se i dani kada službenik i namještenik koristi plaćeni dopust i godišnji odmor.

Božićnica će biti isplaćena 2022., a nagrada za uspješnost u radu 2023. godine.

Kolektivni ugovor je objavljen u Službenom vjesniku Grada Petrinje.