Povećani koeficijenti složenosti poslova u državnoj i javnim službama, te policijskim službenicima

Zagreb, 3. ožujka 20203. – Vlada RH je na jučerašnjoj sjednici usvojila izmjene Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi i Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama, te izmjene Uredbe o plaćama policijskih službenika.

Izmjenama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi povećani su koeficijenti poslova radnih mjesta namještenika III. i IV. vrste u Stručnoj službi Hrvatskoga sabora, Glavnom tajništvu Vlade Republike Hrvatske, Uredu za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske te Ministarstva obrane. Također su povećani koeficijenti složenosti poslova radnih mjesta informatičkog referenta za pravosudni informacijski sustav, administrativnog referenta – sudskog zapisničara i administrativnog referenta – državnoodvjetničkog zapisničara u tijelima sudbene vlasti, državnom odvjetništvu i Ministarstvu pravosuđa i uprave.

U konkretnim brojkama,

 • koeficijent složenosti poslova za radna mjesta namještenika III. vrste u Stručnoj službi Hrvatskog sabora s 0,873 raste na 0,917;
 • koeficijent složenosti poslova radnih mjesta namještenika III. vrste u Glavnom tajništvu Vlade s 0,873 raste na 0,917;
 • koeficijent složenosti poslova za radna mjesta namještenika III. vrste – ostali u Uredu za opće poslove Hrvatskog sabora i Vlade RH s 0,873 raste na 0,917.
 • koeficijent složenosti poslova za radna mjesta IV. vrste (namještenici) u Uredu za opće poslove Hrvatskog sabora i Vlade RH s 0,727 raste na 0,763;
 • koeficijent složenosti poslova za radna mjesta III. vrste u tijelima sudbene vlasti – informatički referent za pravosudni informacijski sustav s 0,860 raste na 0,903; koeficijent složenosti poslova za radna mjesta u Općim i administrativnim poslovima – administrativni referent – sudski zapisničar s 0,920 raste na 0,990;
 • koeficijent složenosti poslova za radna mjesta u državnom odvjetništvu – Općim i administrativnim poslovima – administrativni referent – državnoodvjetnički zapisničar s 0,920 raste na 0,990; informatički referent za pravosudni informacijski sustav s 0,860 raste na 0,903.
 • koeficijent složenosti poslova za radna mjesta III. vrste (namještenici) u Ministarstvu obrane – rukovatelj energetskog sustava, rukovatelj skladišta, rukovatelj specijalnog vozila, vozač opasnih tvari, vozač autobusa, mehaničar-specijalizirani, tehničar-specijalizirani i knjižničar s 0,873 raste na 0,917;
 • koeficijent složenosti poslova za radna mjesta III. vrste u Ministarstvu pravosuđa – informatički referent za pravosudni informacijski sustav s 0,860 raste na 0,903.

Prijedlog uredbe o izmjenama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi

Izmjenama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama, među ostalim, povećani su koeficijenti radnih mjesta službenika i namještenika u javnim službama s najnižim koeficijentima i to u rasponu od 0,601 do 0,902. Propisana su i posebna radna mjesta i koeficijenti u Hrvatskom zavodu za socijalni rad i Obiteljskom centru, novim ustanovama socijalne skrbi koje su s radom počele 1. siječnja.

Prijedlog uredbe o izmjenama i dopuni Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama

Izmjenama Uredbe o plaćama policijskih službenika povećani su koeficijenti složenosti poslova za radna mjesta policijskih službenika i to:

 • koeficijent složenosti poslova 0,8 zamjenjuje se koeficijentom 0,865;
 • koeficijent složenosti poslova 0,85 zamjenjuje se koeficijentom 0,897;
 • koeficijent složenosti poslova 0,873 zamjenjuje se koeficijentom 0,917.

Prijedlog uredbe o izmjeni Uredbe o plaćama policijskih službenika