Požeška uprava živi od Šukerovih kamata

Požeška uprava živi od Šukerovih kamata

PRAVOMOĆNA PRESUDA Grad Požega i na višem sudu dobio spor protiv Ministarstva financija

Ronko_VL280807

Autor JELENKO TOPIĆ

Pravomoćnom presudom Županijskog suda u Požegi, Grad Požega dobio je spor protiv Ministarstva financija, koje od 2003. godine nije uplatilo 14 milijuna za zgradu Porezne uprave u Požegi pa sada, s kamatama od 15 posto, mora platiti više od 22 milijuna!
Sve je počelo 2003. godine kada je ondašnji gradonačelnik Požege Zdravko Ronko s Ministarstvom sklopio ugovor o prodaji zgrade i zemljišta u Županijskoj ulici, čija je vrijednost procijenjena na 14 milijuna kuna, s rokom plaćanja do 31. prosinca te godine, a Vlada je osigurala novac u državnom proračunu te dala suglasnost Ministarstvu za kupnju poslovnog prostora u Požegi.
vl_logoBudući da to nije uplaćeno, Grad Požega u nekoliko je navrata od ministra financija Ivana Šukera tražio da podmiri obveze, no bez rezultata. Stoga je u svibnju 2004. podnio tužbu Općinskom sudu u Požegi tražeći namirenje duga i pripadajućih kamata. Početkom prosinca 2005. taj je sud presudio u korist Grada, što je ovih dana potvrdio i viši sud odbivši žalbu Općinskoga državnog odvjetništva pa je presuda pravomoćna.
U obrazloženju presude Županijski sud ističe da ovakvo postupanje Ministarstva  upućuje na namjerno odugovlačenje postupka i povredu načela ekonomičnosti! “Nećemo ih previše požurivati da nas isplate jer nam je bolje ovaj kapital oplođivati kamatama od 15 posto budući da nema boljeg plasmana kapitala u Hrvata. Osim toga, mjesečne kamate od 170 tisuća kuna Požegi su sasvim dostatne za mjesečne plaće gradske uprave” komentirao je presudu Z. Ronko, danas požeško-slavonski župan.
Požeški čelnici pitaju se gdje je odgovornost ministra i njegova državnog tajnika Zvonka Šakića jer riječ je o udaru na državni proračun od 8,5 milijuna kuna.