Poziv na istinski socijalni dijalog

Zagreb, 2. lipnja 2021.  – Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika Republike Hrvatske (SDLSN) čestitao je županima, gradonačelnicima i općinskim načelnicima na osvojenim mandatima tijekom proteklih lokalnih izbora.

Osim što im je poželio uspjeha u radu, SDLSN je skrenuo pozornost i na svoje djelovanje, te, među ostalim, napomenuo:

– SDLSN je jedini sindikat koji zastupa službenike i namještenike u svim tijelima državne i lokalne vlasti, javnim službama, zavodima, komorama, te drugim ustanovama. Imamo organizirano članstvo u oko 400 podružnica, koje djeluju unutar 20 županija i Gradu Zagrebu.

Jedna od naših najvažnijih aktivnosti je kolektivno pregovaranje i sklapanje kolektivnih ugovora kojima se uređuju radni odnosi. Iskustvo je pokazalo kako se upravo kolektivnim ugovorima najbolje osigurava fleksibilnost poslodavaca u brzoj prilagodbi gospodarskim promjenama. No, kao što Vam je poznato, samo pregovarači koji pregovorima pristupaju u dobroj vjeri, uvažavajući drugu stranu i argumente, mogu osigurati sklapanje kolektivnog ugovora i njegovu primjenu u praksi.

Smatramo kako je među interesima obiju strana uvijek moguće pronaći ravnotežu i kompromis. Stoga Vas ovim putem pozivamo na istinski socijalni dijalog i reguliranje radnih odnosa uvođenjem standarda.

Vjerujem da ćete u svome mandatu djelovati na ostvarenju socijalne države u kojoj svaki zaposleni svojom zaradom može sebi i obitelji osigurati dostojan život, države u kojoj se poštuje dignitet struke, te osiguravaju kvalitetni radni uvjeti. SDLSN će u tim procesima uvijek biti konstruktivan sugovornik.