Poziv za podnošenje tužbe za ostvarenje prava na novčanu naknadu za civilno odijelo i isplatu prekovremenih sati od 15. lipnja 2003.

Poziv za podnošenje tužbe za ostvarenje prava na novčanu naknadu za civilno odijelo i isplatu prekovremenih sati od 15. lipnja 2003.

Naš broj: 205/03
U Zagrebu, 15. lipnja 2003.

Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika
Republike Hrvatske upućuje
P  O  Z  I  V

policijskim službenicima – članovima Sindikata, da dostave Središnjici Sindikata u Zagrebu, Trg kralja Petra Krešimira IV br. 2, potrebne dokumente radi podnošenja

 1. tužbe za ostvarivanje prava na novčanu naknadu za nabavu civilnog odijela za policijske službenike koji poslove obavljaju ili su ih obavljali u civilnom odijelu
  · ispunjeni obrazac punomoći (na poleđini upisati adresu stanovanja i broj telefona)
  · rješenje o rasporedu na radno mjesto iz 2000.g. odnosno iz kasnijih godina, ovisno o godini u kojoj je policijski službenik zaposlen, odnosno obavljao poslove u civilnom odijelu
 2. tužbe za isplatu prekovremenih sati
  · ispunjeni obrazac punomoći (na poleđini upisati adresu stanovanja i broj telefona)
  · rješenje o rasporedu na radno mjesto iz 2000.g. odnosno iz kasnijih godina, ovisno o godini u kojoj je policijski službenik zaposlen
  · evidenciju prekovremenih sati za koje se potražuje isplata

Sindikat će po zaprimljenoj dokumentaciji podnijeti tužbu nadležnom općinskom sudu, bez naplate troškova zastupanja i parničnog postupka.

Rok zastare potraživanja je tri godine, do kojeg datuma se moraju podnijeti zahtjevi, kako bi tužbe za isplatu rečenih prava bile pravovremene.

Ukoliko se u međuvremenu postigne dogovor s MUP-om o izvansudskoj nagodbi, Sindikat će povući zahtjeve za pokretanje sudskog postupka.

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK
Ivica Ihas